PCK dzięki wsparciu Amazon tworzy miejsca tymczasowego pobytu dla zakażonych COVID-19

Polski Czerwony Krzyż od początku epidemii wspiera osoby w kwarantannie, dostarcza żywność najbardziej potrzebującym oraz odwiedza swoich podopiecznych, pomagając im w zakupach i codziennych czynnościach. Jak najszybsze udzielenie wsparcia osobom chorym oraz pracownikom personelu medycznego umożliwia skuteczniejszą walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Głównym partnerem PCK w walce z koronawirusem jest Amazon, który przekazał ponad 1,5 miliona złotych dla PCK na zakup środków ochronnych i tworzenie tymczasowych miejsc pobytu dla osób zakażonych COVID-19.

 

W ramach wsparcia otrzymanego od Amazon udało nam się zakupić 112 000 maseczek ochronnych, 4 600 przyłbic, 50 000 rękawiczek i prawie 4 000 litrów płynu do dezynfekcji. Wsparcie trafiło do województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, śląskiego, dolnośląskiego i łódzkiego. Oddziały PCK przekazały środki ochronne do szpitali, DPS-ów i innych instytucji, z którymi współpracują. Ponadto, dzięki środkom otrzymanym od Amazon, PCK mogło uzupełnić zapasy i zakupić sprzęt do budowy tymczasowych miejsc pobytu – mówi Małgorzata Szukała, kierownik Działu Promocji i Pozyskiwania Dochodów w Biurze Zarządu Głównego PCK.

Zarówno chorzy, jak i personel medyczny potrzebują dziś pilnej pomocy w walce z epidemią, dlatego wspieramy finansowo działania PCK. Przekazane przez nas środki finansowe przeznaczamy na zakup sprzętu ochrony osobistej i budowę miejsc tymczasowego pobytu, niezbędne obecnie dla skutecznej walki z COVID-19 – mówi Blanka Fijołek, CEE PR & Community Manager w Amazon.

Polski Czerwony Krzyż, poprzez Grupy Ratownictwa PCK, to partner w działaniach ratowniczych nie tylko Państwowej Straży Pożarnej i Policji, ale również administracji rządowej i samorządowej. Nowe wyposażenie, które znalazło się na stanie Grup Ratownictwa i Magazynów Pomocy Humanitarnej, w jeszcze większym stopniu pozwoli nam realizować działania pomocowe wobec społeczeństwa. Dziś wszyscy mówimy o COVID-19. Gdy zajdzie potrzeba, to w oparciu o wyposażenie Magazynów Pomocy Humanitarnej, utworzonych dzięki pomocy Amazon, będziemy w stanie wesprzeć tworzenie miejsc tymczasowej kwarantanny dla ponad pół tysiąca osób. Jest to ogromny potencjał – powiedział Marcin Kowalski, ratownik,  członek Krajowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Ratownictwa przy Zarządzie Głównym PCK.

Sprzęt niezbędny do stworzenia tzw. szpitala polowego (namioty, oświetlenie, łóżka, pościel jednorazową oraz produkty konieczne do stworzenia  zaplecza socjalnego) można w łatwy sposób w razie potrzeby dostarczyć w każde miejsce w kraju. Polski Czerwony Krzyż przygotował tego typu sprzęt w 3 Magazynach Pomocy Humanitarnej: w Warszawie, Koszalinie i Wrocławiu. Każdy punkt wyposażony jest również w tzw. przyczepę katastroficzną, która zapewni szybki i sprawny transport wyposażenia w miejsce największych potrzeb. Stanowi ona również zaplecze socjalne dla prowadzonych działań, tj. może być wsparciem nie tylko dla poszkodowanych, ale również dla zespołu ratowników czuwających nad zdrowiem osób pozostających w kwarantannie.

Każdy przypadek COVID-19 ma indywidualny przebieg. U większości zarażonych osób rozwijają się objawy o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu. Takie osoby wyzdrowieją bez konieczności hospitalizacji. Według obecnych danych przekazywanych przez Ministerstwo Zdrowia, administracja rządowa ma opracowane scenariusze działania, tak aby każdemu zakażonemu udzielona została pomoc. Polski Czerwony Krzyż, jako element krajowego systemu ratowniczego, jest w stanie dołożyć swoją cegiełkę do tych działań. Dzięki pomocy Amazon w bardzo znaczący sposób rozwinęliśmy potencjał Magazynów Pomocy Humanitarnej. To z nich wyruszy wsparcie w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba. Cały czas pozostajemy w kontakcie z odpowiednimi organami i monitorujemy sytuację – mówi Rafał Sakowski, specjalista ds. ratownictwa w Biurze Zarządu Głównego PCK.

Nad magazynami z wyposażeniem czuwają Grupy Ratownictwa PCK. Jedną z nich jest koszalińska Grupa Ratownictwa PCK.

Sprzęt zakupiony dzięki wsparciu finansowemu firmy Amazon trafił między innymi do Grupy Ratownictwa PCK Koszalin. Jesteśmy w stałym kontakcie z jednostkami samorządu terytorialnego, tak by od razu w chwili gdy będą potrzebne dodatkowe łóżka, koce, czy też pościel jednorazowa trafiły w miejsca tymczasowego zakwaterowania osób pozostających w kwarantannie lub w łagodny sposób przechodzących przypadek zakażenia koronawirusem (COVID-19) – mówi starszy ratownik Remigiusz Wojcieszonekczłonek Grupy Ratownictwa PCK Koszalin.

W ostatnim tygodniu odbyły się ćwiczenia Renegade/Sarex 20, w których udział wzięły Grupy Ratownictwa PCK z Warszawy, Sandomierza i Przemyśla. Podczas ćwiczeń GR PCK miały okazję rozłożyć sprzęt zakupiony do punktów tymczasowego pobytu. Ustawiono jeden z modułów namiotowych dla 16 poszkodowanych. Działanie to pozwoliło na dokładne zapoznanie się z wyposażeniem, opracowanie schematów rozkładu sprzętu na przyczepie, aby zapewnić optymalnie sprawny transport wyposażenia w miejsce największych potrzeb, czy też sprawdzenie czasu niezbędnego dla budowy pojedynczych modułów namiotowych. Ten element ćwiczeń pozwolił na równoczesne zaprezentowanie wyposażenia magazynu obecnym na ćwiczeniach przedstawicielom zarządzania kryzysowego oraz służbom ratowniczym, w tym Państwowej Straży Pożarnej, Wojskom Obrony Terytorialnej i Policji.

Wróć do góry