Olimpiada Zdrowia PCK z Biedronką

W marcu rozpoczęła się 30. jubileuszowa edycja Olimpiady Zdrowia PCK. Partnerem głównym 30. edycji Olimpiady została sieć sklepów Biedronka. Po raz kolejny młodzież weźmie udział w wyjątkowym konkursie, dotyczącym promowania zdrowego stylu życia i ekologii. W trakcie Olimpiady uczniowie będą organizować wydarzenia związane z promowaniem postaw prozdrowotnych w swoich lokalnych społecznościach. Laureat otrzyma indeks na jeden z uniwersytetów, który objął Olimpiadę honorowym patronatem.

– To już 30. edycja Olimpiady, dzięki której Polski Czerwony Krzyż promuje wśród młodzieży potrzebę dbania o własne zdrowie i środowisko naturalne. Przez 29 lat w Olimpiadzie wzięło udział prawie 1 200 000 uczniów. Ta edycja będzie wyjątkowa – oddajemy do użytku szkół i uczniów nową stronę Olimpiady, przez co ułatwiamy dostęp do materiałów edukacyjnych – mówi Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Olimpiada Zdrowia PCK to konkurs przeznaczony dla uczniów klas 6 – 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich. Konkurs składa się z czterech etapów szkolnego, rejonowego (powiatowego), okręgowego (wojewódzkiego) i finału. Na każdym etapie Olimpiady uczestnicy rozwiązują test wiedzy obejmujący zagadnienia związane z promocją zdrowia, zdrowym stylem życia, zdrowym żywieniem, promowaniem aktywności fizycznej, ekologii, a także przeciwdziałaniem marnowaniu żywności i surowców. Każdego roku w Olimpiadzie bierze udział na wszystkich etapach prawie 40 000 osób.

W 2023 r. odbywa się jubileuszowa 30 edycja Olimpiady Zdrowia PCK. Z tej okazji zyskuje ona nowy wymiar – rekrutacja, kolejne etapy i materiały merytoryczne zostają przeniesione do Internetu na stronę https://olimpiadazdrowiapck.pl/. Pierwszy raz w historii projektu przeprowadzona zostanie rekrutacja ogólnopolska na tak dużą skalę. Pierwszego marca zaproszenie do udziału w projekcie otrzymało ponad 17 tysięcy szkół. Pod koniec marca odbędzie się pierwszy etap w szkołach (27 – 31 marca), w kolejnych miesiącach etap rejonowy i okręgowy. Tuż przed końcem roku szkolnego (16 – 18 czerwca) finaliści przystąpią do rywalizacji o indeks na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi lub Uniwersytecie Opolskim.

Sieć sklepów Biedronka od lat aktywnie wspiera inicjatywy propagujące zdrowy styl życia i odżywiania. Żywienie dzieci w wieku szkolnym jest nie tylko ważne z uwagi na bezpośredni wpływ na rozwój młodego organizmu, ale również przekłada się na koncentrację, pamięć a nawet wyrażanie emocji. Właśnie z tego powodu, produkty marki własnej przeznaczone dla dzieci – z ilustracjami dziecięcymi, podlegają szczególnym restrykcjom jakościowym. Cieszymy się, że zostaliśmy partnerem głównym Olimpiady Zdrowia, która dzięki zaangażowaniu bardzo doświadczonych ekspertów i swojej skali ma szansę przyczynić się do realnej zmiany – mówi Justyna Szymani, Dyrektor Działu Jakości i Kontroli Marki Własnej w sieci Biedronka.

Patronami jubileuszowej edycji Olimpiady Zdrowia PCK z Biedronką są: rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Uniwersytet Opolski.

Wróć do góry