Od krwiodawstwa nie ma urlopu

Polski Czerwony Krzyż ogłasza konkurs dla krwiodawców, którzy w okresie wakacji oddadzą krew, by zapewnić stabilność stanów magazynowych krwi.

Okres wakacyjny kojarzy się z wypoczynkiem i beztroską. Niestety jest to również czas, kiedy Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa borykają się z brakami krwi. W niektórych punktach liczba krwiodawców spada nawet o 50%. Główną przyczyną takiego stanu są: większa liczba wypadków przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczebności dawców. Duża liczba wypadków w miesiącach letnich spowodowana jest zwiększonym natężeniem ruchu związanym z okresem wakacyjnym. W ubiegłym roku w okresie od czerwca do sierpnia doszło do 6 538 wypadków drogowych, w wyniku których zostało rannych 7 568 osób. W wielu przypadkach, aby móc uratować zdrowie lub życie poszkodowanego, potrzebna była krew. Pamiętajmy, że jedynym jej źródłem jest drugi człowiek.

Poświęcając chwilę na oddanie krwi, w trakcie wypoczynku letniego, możemy pomóc osobom potrzebującym transfuzji. Oddać krew może zarówno pierwszorazowy dawca oraz dawca, który regularnie dzieli się cząstką siebie. Aktualne stanu magazynowe znajdują się na stronie https://krew.info/zapasy/.

Polski Czerwony Krzyż ogłasza konkurs dla krwiodawców, którzy w okresie wakacji (od 1 lipca do 30 września) oddadzą krew w jednym z Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Celem konkursu jest zachęcenie Polaków i Polek do regularnej donacji krwi, by zapewnić stabilność zapasów krwi
w naszym kraju w okresie wakacyjnym. Dla najbardziej aktywnych dawców czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły konkursu znajdują się w Regulaminie.

Wróć do góry