Naucz się pierwszej pomocy z PCK na całe życie

Wszyscy mogą pomagać – Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Każdego roku, w drugą sobotę września obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, którego celem jest promowanie znaczenia pierwszej pomocy w ratowaniu zdrowia i życia. Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofy naturalne, ale również w zwykłym, codziennym życiu. Obecnie zainteresowanie nauką udzielania pierwszej pomocy wzrosło ze względu na sytuację w Ukrainie. W ciągu pół roku pracownicy i wolontariusze Ukraińskiego Czerwonego Krzyża przeszkolili ponad 60 000 osób, które mogą udzielić pomocy poszkodowanym w wyniku konfliktu zbrojnego. Natomiast każdego roku Stowarzyszenia Krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca szkolą ponad 23 miliony ludzi na całym świecie.

W Polsce według badań prowadzonych przez GUS najwięcej wypadków, czy zdarzeń losowych zdarza się w naszych domach – poparzenia, skaleczenia, złamania, zasłabnięcia itp. Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) w takim przypadku znacznie zwiększa szanse na przeżycie. Pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, najczęściej naszym najbliższym.

 

Czy Polacy potrafią udzielać pierwszej pomocy?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem jesteśmy zobowiązani do udzielenia pomocy osobom, które znajdują się w niebezpieczeństwie. W 2017 r. 67 % osób przebadanych przez CBOS, deklarowało, że umiałoby w razie wypadku udzielić pierwszej pomocy, przy czym jedynie 19% osób jest całkowicie pewnych swoich kwalifikacji w tej dziedzinie. Wynika z tego, że tylko co 5 osoba umiałaby udzielić pierwszej pomocy w sytuacji kryzysowej.

Nikt nie podważa, że wiedza o udzielaniu pierwszej pomocy jest bardzo użyteczna, ale niestety w dalszym ciągu znaczna część społeczeństwa nie podejmuje trudu nauki tej umiejętności,
a w konsekwencji działania w sytuacjach kryzysowych (podczas wypadku).

W tym roku hasłem przewodnim Światowego Dnia Pierwszej Pomocy jest „Nauka pierwszej pomocy na całe życie”

Nie każdy jest świadomy, że udzielenie pomocy nie musi oznaczać wykonania skomplikowanych procedur medycznych. Wystarczy np.: wykręcenie właściwego numeru telefonu, zapewnienie bezpieczeństwa poszkodowanej osobie, czy udzielenie wsparcia psychicznego. Wiedza na temat udzielania pierwszej pomocy powinna być dostępna
dla każdego. Każdy z nas może ocalić komuś życie.

Rozpowszechnianie edukacji i praktyk w zakresie pierwszej pomocy sprawia, że ​​społeczności stają się bardziej samowystarczalne i bezpieczne. Pierwsza pomoc jest integralną częścią szerszego podejścia rozwojowego w ramach celów Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) oraz jego Globalnej Strategii 2030, której celem jest zmniejszenie skutków katastrof, liczby zgonów i chorób oraz zwiększenie potencjału społeczności lokalnych i społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego ważne jest, aby pierwszej pomocy uczyły się wszystkie grupy wiekowe.

 

Dzieci: W 9 na 10 przypadków podczas wypadku zagrożone jest życie najbliższych nam osób. Dzieci od najmłodszych lat mogą udzielić pierwszej pomocy i uratować życie członkowi rodziny lub koleżance bądź koledze. Już wykonanie samego telefonu na numer ratunkowy może uratować życie. Ponadto same dzieci są narażone na wysokie ryzyko niezamierzonych/przypadkowych obrażeń. Dlatego ważne jest, aby osoby przebywające
w pobliżu dziecka miały możliwość reagowania w sytuacji awaryjnej. Aby zapobiegać wypadkom w domu, ważne jest podnoszenie świadomości dzieci i pokazanie im potencjalnych zagrożeń w ich otoczeniu. Dorośli: Chociaż jest to grupa wiekowa osób o najwyższym na świecie poziomie wyszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, to  dzięki regularnym dorośli zwiększają swoje umiejętności samodzielnego radzenia sobie, szybkiego i prawidłowego reagowania
w wypadku z udziałem swojego rodzica, dziecka, niemowlęcia lub nieznajomego. Dzięki temu dorośli są bardziej świadomi środków zapobiegawczych, zwłaszcza gdy opiekują się dziećmi lub osobami starszymi. Osoby starsze: Osoby powyżej 65 roku życia są najbardziej narażoną grupą wiekową
na wypadki domowe. Są bardziej podatni na upadki i choroby układu krążenia oraz inne problemy zdrowotne, takie jak wysokie ciśnienie krwi czy cukrzyca. W świecie starzejącej się populacji, w której osoby w wieku 65 lat i więcej stanowią większość, kluczowe znaczenie ma przeszkolenie większej liczby osób starszych w udzielaniu pierwszej pomocy. W 2050 roku
1 na 6 osób dorosłych będzie w wieku powyżej 65 lat.  Osoby starsze muszą być świadome zagrożeń, z jakimi się spotykają, ale także środków zapobiegawczych. Edukacja na temat rozpoznawania wczesnych oznak i udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach może pomóc zmniejszyć cierpienie i uratować życie.

Promowanie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy oraz uczenie, jak właściwie reagować w przypadku zagrożenia ludzkiego życia i zdrowia – to jedno z najważniejszych zadań Polskiego Czerwonego Krzyża. W 2021 r. PCK przeszkolił  ponad 10 000 osób w całej Polsce.
Po okresie pandemii, kiedy szkoleń stacjonarnych było znaczniej mniej, wracamy
do regularnego uczenia pierwszej pomocy.

Dlatego tych podstawowych czynności można i warto uczyć się od najmłodszych lat.  PCK zaprasza na kursy i szkolenia, które prowadzą Oddziały Okręgowe PCK na terenie całego kraju. Światowy Dzień Pierwszej Pomocy może być dobrym pretekstem, aby się na taki kurs zapisać i zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

 

Wróć do góry