Linia wsparcia psychologicznego PCK

Pod koniec marca Polski Czerwony Krzyż uruchomił linię wsparcia psychologicznego PCK. Przez ponad miesiąc 10 psychologów – wolontariuszy pomogło 86 razy osobom, które doświadczyły trudnych emocji związanych z epidemią.

Kryzys zdrowia publicznego związany z epidemią koronawirusa może dotknąć każdego. Dlatego Polski Czerwony Krzyż uruchomił linię wsparcia psychologicznego, gdzie każdy, kto czuje niepokój, lęk, ma podwyższony poziom stresu, obniżony nastrój, czuje się zagubiony, samotny, otrzyma profesjonalną pomoc psychologiczną. Emocje bezpośrednio wpływają na nasze zachowanie i podejmowane decyzje, co może wiązać się między innymi z nieprzemyślanymi zakupami, gromadzeniem zapasów, a nawet wzrostem agresji i stygmatyzacją osób zarażonych lub pochodzących z poszczególnych krajów.

Linia wsparcia psychologicznego PCK działa od 27.03.2020. Jej celem jest zapewnienie pomocy osobom, które zmagają się z różnymi trudności w związku z trwającą epidemią. Zakres działania linii obejmuje rozmowę psychologiczną, psychoedukację oraz pierwszą pomoc psychologiczną, której nieodłączną częścią jest udzielanie informacji na temat miejsc, w których można otrzymać specjalistyczną pomoc (np. odbyć konsultację psychiatryczną lub podjąć psychoterapię). Pomocy udzielają psycholodzy – wolontariusze. Dzięki ich zaangażowaniu jesteśmy gotowi do udzielania pomocy 7 dni w tygodniu od 10:00 – 22:00.

„Od początku działania linii wolontariusze odbyli 86 rozmów, które łącznie trwały 29 godzin 4 min. Dzwonią zarówno kobiety jak i mężczyźni, choć tych pierwszych jest zdecydowanie więcej. Grupa wiekowa dzwoniących jest bardzo szeroka- od 17 do 80 roku życia.” – podsumowuje Ewa Jakutajć, koordynatorka linii wsparcia psychologicznego PCK.

Telefony dotyczą różnorodnej tematyki i problemów. Największa ilość telefonów dotyczy trudności adaptacyjnych związanych z pandemią, które objawiają się na wiele sposobów np. silnym lękiem, obniżonym nastrojem, trudnościami z koncentracją, snem, regulacją emocji. W takich sytuacjach nasi psycholodzy udzielają wsparcia psychologicznego, prowadzą psychoedukację dotyczącą sposobów radzenia sobie ze stresem, technik relaksacyjnych, emocji, zdrowia psychicznego. W razie potrzeby pomagają znaleźć miejsce, w którym osoba potrzebująca może znaleźć długoterminową lub wyspecjalizowaną pomoc. Wiele telefonów dotyczy właśnie trudności z kontynuacją terapii, leczenia psychiatrycznego lub zaostrzenia objawów związanych z zaburzeniami psychicznymi, które pojawiły się jeszcze przed epidemią. Ze względu na epidemię większość placówek, ośrodków i oddziałów psychiatrycznych zmieniło formę funkcjonowania. Pomoc jest wciąż świadczona, lecz wiele osób czuje się zagubiona w nowym systemie i potrzebuje wsparcia w wyszukaniu odpowiedniego miejsca czy znalezieniu informacji na temat wprowadzonych zmian.

„Otrzymujemy również telefony związane z różnymi formami przemocy domowej oraz trudnościami i konfliktami interpersonalnymi.” – dodaje Ewa Jakutajć.

Ograniczenie kontaktów społecznych oraz konieczność pozostania w domach stawia przed rodzinami czy współlokatorami wiele nowych wyzwań. Jak wynika z telefonów jednym z problemów może być stosowanie odpowiednich środków ostrożności i ochrony przez wszystkich domowników. Brak porozumienia w tej kwestii między osobami, które razem mieszkają może wiązać się z nasilonymi konfliktami, lękiem i niepokojem o zdrowie zarówno swoje jak i bliskich.

„Na początku epidemii otrzymywaliśmy również telefony związane z pytaniami o różne procedury i zalecenia w kontekście epidemii np. możliwość otrzymania recepty, stosowanie różnych środków ochrony. Jednak wraz z biegiem czasu takich pytań i wątpliwości jest mniej.” – dopowiada Ewa Jakutajć.

Linia wsparcia psychologicznego PCK realizowana jest we współpracy z Międzynarodową Federacją Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Linia czynna jest codziennie od 10:00 – 22:00. Funkcjonowanie linii będzie możliwe dzięki finansowaniu przez firmę Procter&Gamble.

Wróć do góry