Kurs e-learningowy ?Odkrywamy Prawo Humanitarne?

Zapraszamy na kolejną edycję kursu e-learningowego „Odkrywamy Prawo Humanitarne” zorganizowanego we współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji i Polskiego Czerwonego Krzyża. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami w klasach 7–8 szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych.

Celem kursu jest zdobycie wiedzy dotyczącej międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych oraz nabycie praktycznych umiejętności związanych z prowadzeniem lekcji w ramach „OPH” poprzez wykorzystanie, adaptowanie materiałów przygotowanych i udostępnionych na platformie e-learningowej przez PCK.

Treści kształcenia obejmują pięć części:

1. Perspektywa humanitarna (co może zrobić przypadkowy świadek, analiza zachowań humanitarnych i dylematy przypadkowego świadka;

2. Ograniczenia w konflikcie zbrojnym;

3. Prawo w działaniu: (przykłady łamania prawa, odpowiedzialność za przestrzegania prawa, studium przypadku);

4. Postępowanie w przypadku łamania prawa;

5. Działania dotyczące konsekwencji konfliktu zbrojnego.

Szkolenie realizowane będzie od 15.05.2020 r. do 15.07.2020 r.

Ostateczny termin zapisów – 29.05.2020 r.

Osoby uczestniczące w szkoleniu mogą w wybranym przez siebie tempie realizować treści kształcenia i zaliczać zadania sprawdzające.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne.

Rejestracja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego. Kurs dostępny na: https://www.ore.edu.pl/2020/05/kurs-e-learningowy-odkrywamy-prawo-humanitarne/

Wróć do góry