Koronawirus ? jak się chronić?

Koronawirusem w skali globalnej zakaziło się już ponad 83 tysiące osób. Choć większość przypadków odnotowano w Azji, nowy wirus rozprzestrzenia się także w Europie i dotarł do Afryki, obu Ameryk i Australii. Na całym świecie w pomoc chorym oraz służbom ratunkowym zaangażowane są stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Koronawirus SARS-Cov-2 – wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, która objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Obecnie jest jednym z większych wyzwań dla światowych i krajowych podmiotów służb działających w obszarze ochrony zdrowia.

Działania związane z reagowaniem na te sytuację podjęła również Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyż i Czerwonego Półksiężyca oraz Stowarzyszenia Krajowe Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Jednym z celów statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża jest przygotowywanie społeczeństwa do właściwych zachowań w przypadku wystąpienia klęsk i katastrof. Działania w tym kontekście organizacja realizuje przez System Ratownictwa PCK. W kilkunastu większych miastach w Polsce PCK posiada zasoby osobowe i sprzętowe, oparte o Grupy Ratownictwa PCK, które możemy wykorzystać w celu wspierania tworzenia miejsc tymczasowego pobytu.

Obecnie najważniejszym elementem działań jest edukacja społeczeństwa w zakresie profilaktyki i właściwego postepowania, aby uchronić się przed zakażeniem. W Chinach, rejonie Azji i Pacyfiku oraz pozostałych krajach, w których występuje wirus stowarzyszenia Czerwonego Krzyża angażują swoich wolontariuszy do upowszechniania informacji o zapobieganiu zarażeniu, prowadzą edukację zdrowotną. Pracownicy i wolontariusze Czerwonego Krzyża w krajach, w których występują zachorowania i tych zagrożonych skupiają się także na promowaniu zmian w zachowaniu społeczności, dzięki którym zmniejszy się ryzyko zarażenia (mycie rąk, zachowanie odpowiedniej odległości między osobami w grupie itp.), informowania społeczeństwa o zagrożeniach, odpowiedzi na nurtujące pytania, łagodzenie obaw związanych z wybuchem epidemii.

PAMIĘTAJ!

Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

 1. Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Dlaczego? Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby.
 2. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Dlaczego? Gdy ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.
 3. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Dlaczego? Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.
 4. Jeśli masz gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu, zasięgnij pomocy medycznej zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj. Dlaczego? Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy) czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).
 5. Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do Chin, pamiętaj o stosowaniu podstawowych zasad ochrony podczas kaszlu, kichania oraz higieny rąk i pozostań w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. Chroń siebie i innych przed zachorowaniem.
  Zachęcamy do zapoznania się informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego, m.in. z: „Komunikatem dla podróżujących”, „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV MEDYCZNE” oraz „Zasadami postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV W PODRÓŻY LOTNICZEJ ”.

Przydatne linki:

 1. Jak zapobiegać zakażeniu?: https://pck.pl/wp-content/uploads/2020/11/jak-zapobiegac-zakazeniu.pdf 
 2. Komunikat GIS dla podróżujących nr 34 z 27.02.2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-dla-podrozujacych-nr-34-warszawa-27-lutego-2020-r-opracowano-na-podstawie-danych-ecdc-oraz-who/
 3. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) informacje na temat koronawirusa na stronie głównej https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 4. Apel na stronie IFRC: https://media.ifrc.org/ifrc/emergency/60845/
Wróć do góry