Konkurs prac licencjackich, magisterskich i?doktorskich im. prof. Remigiusza Bierzanka

Przypominamy, że 15 października kończy się termin przesyłania prac licencjackich, magisterskich i doktoranckich na Konkurs im. Profesora Remigiusza Bierzanka. 

Zachęcamy wszystkich, którzy obronili prace z obszaru międzynarodowego prawa humanitarnego, Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, relacji między prawem humanitarnym a prawami człowieka do udziału w Konkursie.

Karta zgłoszeniowa i regulamin Konkursu dostępne są pod linkiem.

 

Wróć do góry