Konkurs prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i dyplomowych im. prof. Remigiusza Bierzanka

Jest to konkurs prowadzony przez Komisję ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, działającą przy Zarządzie Głównym PCK. Co roku nowa edycja pozwala studentom i absolwentom prawa, stosunków międzynarodowych i innych pokrewnych nauk powalczyć o tytuł laureata. Wybierana jest najlepsza praca licencjacka, magisterska, doktorska lub dyplomowa dotycząca międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych lub Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Niniejszym ogłaszamy XXIV edycję konkursu im. prof. Remigiusza Bierzanka. Prosimy o przysyłanie prac obronionych w okresie od marca 2021r. do października 2022r.

Termin nadsyłania prac: 15 października 2022 r.

Do karty zgłoszeniowej prosimy dołączyć opinię promotora wraz z papierową oraz elektroniczną wersją pracy konkursowej.

Konkurs jest organizowany we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych.

Wróć do góry