Konflikt Nagorno-Karabach. MKCK wzywa strony konfliktu do ochrony osób cywilnych

Od 27 września trwają walki o region Górskiego Karabachu. Eskalacja konfliktu oznacza, że to cywile ponoszą ciężar gwałtownego wzrostu przemocy. Po obydwu stronach konfliktu są ofiary śmiertelne i ranni, w tym także dzieci.

„Od początku eskalacji walk Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża dostarczał pomoc medyczną szpitalom, pokrowce na zwłoki do biura medycyny sądowej w Górskim Karabachu. Obecnie staramy się ocenić potrzeby zdrowotne i inne potrzeby humanitarne, w tym sytuację osób, które opuściły swoje domy. Nasza zdolność poruszania się w terenie jest ograniczona ze względu na intensywność walk i zmienność sytuacji ”- powiedział Bertrand Lamon, szef misji MKCK w Górskim Karabachu.

„Już widzimy straszny wpływ zaostrzenia konfliktu na ludność cywilną. MKCK jest gotowy do udzielenia pomocy w razie potrzeby, gdy pozwolą na to warunki, w tym do wspierania lokalnych oddziałów Azerbejdżańskiego Czerwonego Półksiężyca w ich pracy na rzecz społeczności”- powiedział Gerardo Moloeznik, szef delegacji MKCK w Barda w Azerbejdżanie.

MKCK otrzymuje raporty o osobach próbujących znależć dla siebie i swoich rodzin bezpieczne miejsce. Wiele innych rodzin z małymi dziećmi i niemowlętami, próbując uniknąć przemocy, spędza dni i noce ukrywając się w nieogrzewanych piwnicach swoich budynków. Informacje o setkach domów i obiektach infrastruktury cywilnej, takich jak szkoły i szpitale, które zostały zniszczone przez ciężką artylerię dopełniają obraz tragicznej sytuacji. Uszkodzone budynki są bardzo niebezpieczne dla ludności, która jest narażona na zagrożenia związane z materiałami wybuchowymi (niewybuch). Sytuację komplikuje fakt, że eskalacja konfliktu nastąpiła w czasie zimy i w czasie trwania epidemii COVID-19.

„Osoby, które kontaktowały się z MKCK, boją się siebie i o swoje rodziny, nie wiedzą, dokąd się udać i co zrobić, aby zachować bezpieczeństwo. Przebywają w centrum walk i bardzo boją się o swoją przyszłość. Z zaangażowaniem pomagamy wszystkim, którzy odczuwają skutki spotęgowanej przemocy. Wzywamy strony konfliktu do ochrony ludności cywilnej oraz kluczowej infrastruktury i usług, które są niezbędne do przetrwania, wzywamy także do przestrzegania zobowiązań wynikających z międzynarodowego prawa humanitarnego ”- powiedział Martin Schüepp, dyrektor regionalny MKCK ds. Eurazji w Genewie.

MKCK jest jest bardzo zaniepokojony również tym, że trwający chaos i przesiedlenia mogą doprowadzić do wzrostu liczby przypadków COVID-19 z powodu osób ukrywających się w schronieniach przez wiele godzin lub umieszczanych w budynkach komunalnych oraz w miejscach o nieodpowiednich warunkach sanitarnych. Dodatkowo skutki konfliktu wpłyną na zdrowie psychiczne populacji, która już od prawie 30 lat zmaga się z trudną sytuacją a obecnie także obawia się o swoje zdrowie i przyszłość z powodu pandemii COVID-19.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża jest obecny w regionie od 1992 r., oferując pomoc humanitarną w związku z konfliktem w Górskim Karabachu. Poprzez delegacje w Baku i Erewaniu oraz misję w Górskim Karabachu MKCK wspiera społeczności żyjące na linii granicznej pomiędzy Armenią a Azerbejdżanem. MKCK działa również na rzecz wyjaśnienia losów osób zaginionych i pomocy ich rodzinom, odwiedza zatrzymanych i pełni rolę neutralnego pośrednika w celu ułatwienia transferu i repatriacji osób zwolnionych lub zwrotu ciał zmarłych żołnierzy. MKCK ściśle współpracuje z Armeńskim Czerwonym Krzyżem i Azerbejdżańskim Czerwonym Półksiężycem, koordynując działania mające na celu pomoc osobom dotkniętym konfliktem w Górskim Karabachu.

Wróć do góry