Komu ufają migranci? Raport Red Cross Red Crescent Global Migration Lab

Opuszczenie swojego domu, kraju, pozostawienie rodziny i znajomych jest bardzo trudną decyzją, którą podejmują migranci w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca do życia. Wielu z nich przebywa długą drogę, pełną niebezpieczeństw zanim znajdą swoją przystań.

18 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Migranta, podczas którego Czerwony Krzyż chce pokazać światu z jakimi wyzwaniami muszą zmierzyć się migranci. Red Cross Red Crescent Global Migration Lab opublikował raport „Perspektywy migrantów: Budowanie zaufania w działaniach humanitarnych”, gdzie zaprezentowano wyniki badań, przeprowadzonych w 15 krajach, tj. Argentyna, Australia, Finlandia, Francja, Gambia, Honduras, Malediwy, Mali, Niger, Republika Południowej Afryki, Sri Lanka, Sudan, Szwecja, Turcja i Zambia. Raport bada relacje między migrantami a organizacjami humanitarnymi, w tym stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, oraz czynniki, które przyczyniają się do budowania i utrzymywania zaufania migrantów.

Według raportu strach przed zatrzymaniem i deportacją powstrzymuje migrantów przed szukaniem pomocy humanitarnej. 25% ankietowanych we wszystkich krajach wyraziło obawę, że zwrócenie się o pomoc naraziłoby ich na ryzyko zatrzymania lub deportacji. Obawy te były prawdziwe w przypadku 53% ankietowanych migrantów w Hondurasie, 62% w Mali i 72% w Nigrze. Zapewnienie niezależności podmiotów humanitarnych i świadomość tej niezależności jest niezbędna do zapewnienia dostępu do ratującego życie wsparcia podczas całej podróży migrantów. Prawie połowa (44%) migrantów biorących udział w badaniu, twierdzi, że w trakcie swojej podróży otrzymała jakąś formę pomocy lub ochrony od organizacji humanitarnych.

Wyniki raportu  wyraźnie wskazują również na to, aby kwestie świadomości, dostępności i kwalifikowalności były kluczowymi barierami w dostępie do wsparcia dla migrantów i zdecydowanie pokazują, że podmioty lokalne – takie jak pracownicy i wolontariusze stowarzyszeń Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca – mają kluczowe znaczenie dla dotarcia do migrantów oraz budowania i utrzymywania ich zaufania. Badania potwierdziły, że Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc są powszechnie uznawane przez migrantów za symbol „bezpieczeństwa i nadziei”, choć potrzebne jest lepsze zrozumienie konkretnych usług świadczonych na rzecz migrantów.

 

Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca są kluczowymi dostawcami pomocy humanitarnej i ochrony migrantów. Ponad jedna czwarta (28 %) wszystkich migrantów objętych badaniem otrzymała pomoc humanitarną i ochronę od Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca.
62 % migrantów, którzy otrzymali jakąkolwiek formę pomocy humanitarnej i ochrony podczas swojej podróży, zauważyło, że pomoc pochodzi od Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca.

 

Jednym z działań humanitarnych Polskiego Czerwonego Krzyża jest program Przywracanie Więzi Rodzinnych  (Restoring Family Links), gdzie pomagamy osobom, które straciły kontakt z członkami swojej rodziny. W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, do Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań  PCK tylko w marcu i kwietniu wpłynęło 49 zapytań dot. poszukiwań bliskich, z którymi utracony został kontakt.

Migranci, którzy znajdują się na terytorium Polski mogą skorzystać z pomocy humanitarnej Polskiego Czerwonego Krzyża. W 2020 roku Czerwony Krzyż na całym świecie dotarł z usługami związanymi
z migracją do około 8,9 miliona osób.

Wróć do góry