Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Krew to najcenniejsza substancja – nie da się jej zastąpić niczym innym. Jest niezbędna do życia człowieka i prawidłowego funkcjonowania organizmu. W dniach 22 – 26 listopada obchodzimy Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK. To dobra okazja do podziękowań dla regularnych dawców krwi, a także szansa na upowszechnianie wiedzy na temat krwiodawstwa

Prawie 90 lat temu z inicjatywy Polskiego Czerwonego Krzyża otwarto pierwszy w Polsce Instytut Przetaczania i Konserwacji Krwi w Warszawie, który wówczas był jedną z najlepszych placówek tego typu w Europie. Instytut był nie tylko miejscem badań nad konserwacją krwi, transfuzją, ale też przyczynił się do szerzenia idei krwiodawstwa. Pierwsze Kluby Honorowych Dawców Krwi PCK powstały 65 lat temu. Impulsem do stworzenia Klubów HDK była masowa i spontaniczna akcja oddawania krwi, na rzecz pomocy ofiarom powstania węgierskiego w 1956 r.

Obecnie w Polskim Czerwonym Krzyżu działa 696 Klubów HDK PCK. Zrzeszonych w nich jest 18 481 krwiodawców, w tym 29% z nich stanowią kobiety (5424 krwiodawczyń).

Jedną z nich jest pani Elżbieta, zrzeszona w HDK PCK w Karczewie. Krew oddaje regularnie od 20 lat. Do tej pory oddała ponad 10 litrów. Motywacją jest dla niej pomoc drugiemu człowiekowi. Jej krew uratowała niejedno życie. Był czas, że sama potrzebowała krwi – wtedy dobro do niej wróciło. Honorowym krwiodawcą jest również mąż pani Elżbiety (20 litrów oddanej krwi). Od niedawna krew oddaje również ich dwudziestoletnia córka. 

Według danych GUS, w Polsce w 2022 r. ponad 622 tysiące osób oddało krew. Wśród tej grupy kobiety stanowiły tylko 25%. Aby zachęcić kobiety Polski Czerwony Krzyż ogłosił ogólnokrajowy konkurs „Siła KRWIobiecości”. Honorowe krwiodawczynie w ramach konkursu oddają krew i zachęcają do donacji inne kobiety: koleżanki, matki, córki, siostry, sąsiadki. Konkurs trwa od 2 października do 29 lutego. Wyniki zostaną ogłoszone 8 marca 2024 roku.

 

Z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża krew oddała Anna Cieślak, aktorka teatralna i filmowa, regularna krwiodawczyni. 

Po wizycie w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, podsumowując, jak ważne jest oddawanie krwi, mówiła żartobliwie, że zamiast zatruwać innym krew, lepiej podać ją dalej.

Wróć do góry