Deloitte pomaga zidentyfikować potrzeby uchodźców

Według szacunków ONZ liczba uchodźców z Ukrainy zarejestrowanych w Polsce wynosi ponad 1,4 mln. Przedłużająca się wojna sprawia, że zmianie ulegają ich potrzeby, coraz częściej przybierające charakter długofalowy. Firma doradcza Deloitte wraz z partnerami – Play Verto i Social Progress Imperative przeprowadzi w Polsce pilotażowe badanie Ukraine Refugee People’s Pulse, które ma pomóc w zapewnieniu odpowiedniej pomocy osobom szukającym schronienia przed wojną.

Atak Rosji na Ukrainę wywołał największy kryzys uchodźczy w Europie od czasów II wojny światowej. Ponad pół roku od wybuchu konfliktu miliony obywatelek i obywateli Ukrainy nadal przebywają poza granicami swojego kraju. Doraźna pomoc, jaką instytucje publiczne i obywatele zachodnich państw od początku wojny oferują uchodźcom, nie jest w stanie zaspokajać wszystkich ich potrzeb, takich jak dostępność lokali mieszkaniowych, pracy czy opieki zdrowotnej.

Deloitte wraz z organizacją Social Progress Imperative oraz przedsiębiorstwem społecznym Play Verto przeprowadzi wśród uchodźców pionierskie badanie ankietowe Ukraine Refugee People’s Pulse, które umożliwi zrozumienie sytuacji uchodźców, pomoże zidentyfikować ich potrzeby i bariery. Jego celem jest optymalizacja udzielanego wsparcia. Do badania Deloitte zaprosił Polski Czerwony Krzyż, który od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie ma bezpośredni kontakt z beneficjentami i przekazuje pomoc potrzebującym z Ukrainy. 

Kryzys uchodźczy ma charakter długofalowy. Wysiłki podejmowane na rzecz osób, które uciekły przed wojną, powinny w jak najlepszy sposób odpowiadać ich potrzebom. A te najlepiej znają sami uchodźcy. Wraz z naszymi partnerami będziemy pracować nad tym, aby pomoc, jaką Polacy zaoferowali swoim wschodnim sąsiadom, przerodziła się w skuteczne narzędzie mające na celu ich wspieranie. Wierzymy, że to pilotażowe badanie umożliwi przekazanie dostępnych środków tam, gdzie są w danym momencie najbardziej potrzebne oraz stanie się przydatnym narzędziem w rozwiązywaniu przyszłych kryzysów

– mówi Tomasz Konik, Prezes Deloitte w Polsce i Krajach Bałtyckich.

Głównym założeniem badania Ukraine Refugee People’s Pulse jest monitoring zmian potrzeb osób uciekających przed wojną. Dane pozyskane za pomocą Social Progress Index (Indeksu Rozwoju Społecznego), mówiącego o możliwościach grup przyjmujących uchodźców zostaną zestawione z informacjami i spostrzeżeniami przekazanymi przez samych potrzebujących. Będzie to możliwe dzięki unikatowej ankiecie przeprowadzanej w formule gry autorstwa Play Verto. Pozwoli to na nawiązanie stałego kontaktu z poszczególnymi osobami oraz ich rodzinami, jak również umożliwi monitorowanie ich sytuacji i potrzeb, które z czasem będą ulegać zmianom. Wnioski z badania i strategiczne spotrzeżenia zostaną następnie przekazane organizacjom oraz instytucjom posiadającym środki i możliwości wsparcia. Akcję wsparł m.in. były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton w ramach Clinton Global Initiative, projektu skupiającego światowych liderów działających na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju.

Kryzys, z którym się mierzymy, jest bezprecedensowy i musimy działać kierując się zarówno sercem, jak i głową. Dane uzyskane w badaniu Ukraine Refugee Pulse pozwolą nam robić to skutecznie i wydajnie – mówi Michael Green, prezes Social Progress Imperative.

Pomysłodawcy inicjatywy wybrali Polskę jako miejsce pilotażu programu, ponieważ tutaj mieszka najwięcej uchodźców z Ukrainy. Wspierana przez Deloitte wspólna akcja Social Progress Imperative i Play Verto ma za zadanie identyfikować indywidualne potrzeby uchodźców przebywających w danym państwie, co umożliwi odpowiedni dobór dostępnych środków. W przyszłości badanie uwzględniające sytuację osób, które były zmuszone opuścić swoje dotychczasowe miejsce zamieszkania, ma zostać przeprowadzone w innych krajach goszczących uchodźców.

Głos uchodźców z Ukrainy musi zostać usłyszany. Tylko rozumiejąc ich potrzeby, które z czasem będą się zmieniać, rządy, organizacje międzynarodowe, pozarządowe czy przedsiębiorstwa będą w stanie skutecznie pomagać – podsumowuje Mike Sani, prezes Play Verto.

Link do ankiety: https://verto.global/refugeepulse

Wróć do góry