Czerwony Krzyż pomaga w uwolnieniu zakładników ze Strefy Gazy

Dzisiaj, 24 listopada, o godzinie 7:00 rano weszło w życie oficjalne porozumienie zakładające tymczasowe zawieszenie broni w trwającym konflikcie między Izraelem a Hamasem. O godzinie 16:00 Hamas ma uwolnić pierwszych uprowadzonych 7 października 2023 roku, w tym kobiety i dzieci. Porozumienie o zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem zakłada, że każdego wieczoru poprzedzającego uwolnienie kolejnej grupy zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy, do Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (MKCK) trafi lista z ich nazwiskami.

Według pierwotnych ustaleń Hamas ma uwalniać co najmniej 10 osób dziennie — przez cztery doby. Organizacje humanitarne, w tym Czerwony Krzyż, zapewnią bezpieczny transport uwolnionym do przejścia granicznego z Egiptem. Tam pod nadzorem mediatorów ich tożsamość potwierdzi strona izraelska. Dopiero wtedy uwolnieni zakładnicy zostaną w helikopterach przetransportowani do szpitali. Zawarte porozumienie mówi także o tym, że Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża będzie mógł odwiedzić zakładników pozostałych w Gazie, dostarczyć i podać leki.

To właśnie Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża posiada mandat do działania w trakcie konfliktów zbrojnych. Komitet stale apeluje o uwolnienie zakładników i deklaruje swoją gotowość do zabezpieczenia ich ewakuacji. Dzięki neutralnej roli pośrednika, Komitetowi udało się ułatwić uwolnienie kilku zakładników w dniach 20 i 23 października. Wcześniej Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca oświadczył publicznie, że branie zakładników jest zabronione przez międzynarodowe prawo humanitarne. Podczas przetrzymywania w niewoli zakładnicy muszą być traktowani humanitarnie i z godnością. Przede wszystkim powinni mieć możliwość otrzymania pomocy humanitarnej i opieki medycznej.

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża z siedzibą w Genewie i Stowarzyszenia Krajowe, w tym Polski Czerwony Krzyż, zbierają zapytania od rodzin zaginionych, próbując wyjaśnić los ich bliskich. Rodziny mieszkające na terenach objętych konfliktem zbrojnym mogą skontaktować się z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża pod numerem telefonu: 03 524 5286. Mogą też skorzystać ze specjalnego mechanizmu wprowadzonego przez Dowództwo Frontu Wewnętrznego Sił Obronnych Izraela (IDF) wraz z izraelską policją, czyli Centrum Zgłaszania Zaginięć. Z Centrum można się skontaktować, dzwoniąc pod numery telefonu: z Izraela, *6754 lub 077 7703172 lub z zagranicy: +972 77 7703172.

Rodziny w Polsce mogą ponadto skontaktować się z najbliższym biurem Polskiego Czerwonego Krzyża, aby złożyć wniosek o odnalezienie krewnych. Rodziny w innych krajach mogą zwrócić się do najbliższego Krajowego Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża/Czerwonego Półksiężyca lub do biura MKCK w pobliżu miejsca zamieszkania. Wykaz odpowiednich stowarzyszeń krajowych i biur MKCK można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Komitetu: https://www.icrc.org. Tam też publikowane są aktualne informacje  o działaniach humanitarnych w strefie konfliktu.

Sytuacja humanitarna w regionie konfliktu jest dramatyczna. Najtrudniejsze warunki panują w mieście Gaza. Wiele szpitali jest nieczynnych, zaś karetki mają poważne trudności z przewożeniem rannych ze względu na prowadzone działania militarne. Ratownicy medyczni z Palestyńskiego Czerwonego Półksiężyca ewakuowali 28 wcześniaków ze szpitala Al-Shifa do przejścia granicznego w Rafah, skąd dzieci zostały zabrane do egipskich szpitali. Działania obok MKCK koordynowały Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA). Przez to samo przejście w Rafah wjechała pomoc od Egipskiego Czerwonego Półksiężyca: 70 ciężarówek wiozących żywność, wodę, sprzęt medyczny, leki i artykuły higieniczne. Do tej pory do Gazy dotarła pomoc humanitarna z 33 krajów, łącznie ponad 1168 ciężarówek, a także 155 samolotów. Potrzeby mieszkańców nadal są ogromne.

Polski Czerwony Krzyż wspiera ofiary konfliktu między Izraelem a Hamasem za pośrednictwem ogólnopolskiej zbiórki finansowej, ogłoszonej pod hasłem: „Bliski Wschód”.

 
Wpłać na konto z dopiskiem „Bliski Wschód” : 53 1160 2202 0000 0005 8915 5831
lub BLIKiem: 📞 794 33 22 11
Wróć do góry