Bank Pekao i PCK organizują akcje krwiodawstwa

„Oddając krew, ratujesz życie” – pod takim hasłem ruszyła mobilna zbiórka krwi organizowana przez Bank Pekao S.A. wspólnie z Polskim Czerwonym Krzyżem. W krwiobusach w kilku miastach w kraju, każda zainteresowana osoba będzie mogła oddać krew. Akcja ma się przyczynić do uzupełnienia niedoborów krwi spowodowanych pandemią i zwiększoną wypadkowością w okresie letnim.

Bank Pekao razem z Polskim Czerwonym Krzyżem zorganizował akcję krwiodawczą w Krakowie, Warszawie i Gdańsku. Akcja ma na celu propagowanie oddawania krwi, uwrażliwienie na pomaganie innym, a także uświadomienie, że krew ratuje życie i w każdej chwili może być potrzebna każdemu z nas. Dlatego bank zachęca wszystkich zainteresowanych do jej oddania oraz włączenia się w ideę honorowego oddawania krwi.

Pierwsza zbiórka krwi Banku Pekao i PCK została przeprowadzona w Krakowie (16.06). Do grona Honorowych Dawców Krwi, którzy oddają ją od wielu lat, dołączyło wiele nowych osób. Cześć z nich poczuło naturalną potrzebę oddania krwi, a niektórzy postanowili to zrobić w wyniku pojawiających się komunikatów na temat niedoborów krwi spowodowanych pandemią.

Organizując zbiórkę krwi w czasie pandemii mieliśmy obawy o frekwencję. Jak się okazało, niepotrzebnie. Niektóre osoby specjalnie przyjechały do Krakowa, by oddać krew –  mówi Agnieszka Jagiełło, dyrektor oddziału Banku Pekao S.A. zaangażowana w akcję. – Do akcji dołączyli także pracownicy naszej placówki, którzy jako wolontariusze zachęcali do oddania krwi. Pandemia ma też to oblicze, że łączy ludzi, mobilizuje do niesienia pomocy – dodaje.

Kolejne zbiórki krwi odbędą się w Warszawie (22.06, przy oddziale Banku Pekao na ul. Żwirki i Wigury 31) i w Gdańsku (28.06, przy oddziale na ul. Kołobrzeskiej 43) w godz. 10:00-15:00. W ramach akcji, krew będzie można oddać w specjalnych krwiobusach. Będą mogły to zrobić wszystkie chętne osoby między 18 a 65 r.ż., które tego dnia będą zdrowe. Do akcji mogą się przyłączyć też osoby starsze cieszące się dobrym zdrowiem. Wystarczy mieć przy sobie dokument tożsamości.

Krew ratuje życie i nie można jej niczym zastąpić. Jest ona szczególnie potrzebna teraz, w okresie wakacyjnym. Dlatego wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem postanowiliśmy podjąć aktywne działanie dla wspólnego dobra. Zachęcam wszystkich do udziału w naszej mobilnej zbiórce krwi i dołączenia do grona krwiodawców – mówi Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A., który osobiście weźmie udział w akcji krwiodawstwa w Warszawie.

– Rozpoczynający się sezon urlopowy powoduje, że część z nas oddaje się już wypoczynkowi i nie skupia się na sprawach ogólnych – stwierdza Sławomir L. Kaczyński, przewodniczący Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK. – Warto jednak uświadomić sobie, że „inwestując” jedną godzinę wolnego czasu możemy ofiarować wiele lat życia komuś, kto potrzebuje naszej krwi. Zachęcamy do uczestnictwa w organizowanych w tym czasie mobilnych zbiórkach krwi i cieszymy się, że coraz więcej firm i instytucji organizuje akcje krwiodawcze dla swoich pracowników.

Jak podaje Polski Czerwony Krzyż, oddając jedną jednostkę krwi, można uratować życie aż trzech osób. Oddając krew 4 lub 6 razy do roku, ratuje się aż 24 osoby. Nawet najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe do wykonania, gdyby nie było krwi pobranej od bezinteresownych, honorowych dawców.

Każdemu honorowemu dawcy krwi przysługuje m.in. zwolnienie z pracy w dniu, w którym oddaje krew, posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi, możliwość bezpłatnego uzyskania wyników swoich badań laboratoryjnych czy też ulgi na przejazdy komunikacją miejską (w zależności od miasta).

Więcej informacji o odpowiednim przygotowaniu do pobrania krwi oraz idei honorowego krwiodawstwa można znaleźć na stronach Polskiego Czerwonego Krzyża: https://pck.pl/edukacja/krwiodawstwo/.

Wróć do góry