Always #AkcjaDonacja ? PCK i P&G razem w walce z ubóstwem menstruacyjnym

Co 5 kobieta lub dziewczyna w Polsce ma problem z dostępem do odpowiednich środków higieny menstruacyjnej. 1 na 6 dziewcząt opuściła zajęcia lekcyjne podczas miesiączki z powodu braku dostępu do artykułów higienicznych. To wyniki ostatnich badań, które pokazują, jak dużym problemem w naszym kraju jest ubóstwo menstruacyjne. Na początku marca PCK rozpoczyna dystrybucję podpasek, w ramach 2 edycji programu Always #AkcjaDonacja, w której 24 000 dziewcząt z 500 szkół otrzyma pakiety podpasek Always. Polski Czerwony Krzyż przystępuje również do Okresowej Koalicji, która deklaruje przeciwdziałanie problemowi ubóstwa i wykluczenia menstruacyjnego w Polsce.

Ubóstwo menstruacyjne to pojęcie, które jeszcze kilka lat temu nie było znane, choć sam problem dotyczy kobiet na całym świecie, nawet tych, które mieszkają w krajach najbardziej rozwiniętych. Szacuje się, że na świecie jest 1,9 miliarda kobiet, które miesiączkują. Według ubiegłorocznych badań Kulczyk Foundation co piąta kobieta lub dziewczyna w Polsce nie ma odstępu do środków higieny osobistej. Natomiast z badań przeprowadzanych przez Procter & Gambel wynika, że niemal 1 na 6 dziewcząt w Polsce opuściła zajęcia lekcyjne podczas miesiączki z powodu braku dostępu do artykułów higienicznych.

Debaty społeczne dotyczące przeciwdziałania ubóstwu menstruacyjnemu poruszają wiele aspektów psycho- społecznych wynikających z tego zjawiska. Zaczyna się także mówić o braku dostępności do środków higienicznych w szkołach. Dlaczego tak jest? Po pierwsze nie w każdej szkole jest gabinet pielęgniarki (gabinet profilaktyki zdrowotnej) lub nie jest on czynny codziennie. Po drugie często w gabinetach dostępne są środki higieniczne gorszej jakości, powodujące dyskomfort, a także niedostateczną ochronę. Po trzecie uczennice, których „zaskoczyła” miesiączka i nie posiadają podpasek muszą często przebyć długą drogę do gabinetu, co naraża ich na stygmatyzację (wyśmiewanie z powodu zabrudzonej bielizny, czy sam fakt udania się do gabinetu po podpaskę). Dużym wyzwaniem są także szkolne toalety, gdzie często nie ma koszy w kabinach, czy papieru toaletowego.

Polski Czerwony Krzyż jest partnerem społecznym kampanii Always #AkcjaDonacja, prowadzonej przez firmę Procter&Gamble. Jest to pierwszy program w polskich szkołach, którego celem jest zapewnienie środków higienicznych dziewczętom – uczennicom pochodzącym z potrzebujących rodzin. Celem programu Always #AkcjaDonacja jest nie tylko pomoc poprzez przekazywanie produktów, ale przede wszystkim wsparcie w procesie stawania się silnymi, pewnymi siebie kobietami.

W marcu 2021 roku ruszyła dystrybucja podpasek w ramach drugiej edycja programu, w której weźmie udział ponad 24 000 dziewcząt z 500 szkół z 12 województw. Każda z uczestniczek programu otrzyma pakiet podpasek Always, które pozwolą im na 100 % obecność podczas zajęć szkolnych. Pakiet podpasek wystarczy na cały semestr szkolny. Podczas pierwszej edycji Always #AkcjiDonacji, pomimo pandemii, dotarliśmy do ponad 35 000 dziewcząt, którym przekazaliśmy 2 770 000 podpasek.

Polski Czerwony Krzyż jako organizacja społeczna od 2 lat angażuje się w zwalczanie skutków ubóstwa i wykluczenia menstruacyjnego w Polsce. Zaczęliśmy od szkół, ale problem jest o wiele głębszy i dotyczy również kobiet. Kolejnym krokiem więc jest przystąpienie do okresowej rewolucji organizowanej przez Kulczyk Foundation i organizacje, które zajmują się wspieraniem kobiet podczas menstruacji oraz edukacją na temat miesiączki. Okresowa Koalicja w Dzień Kobiet wydała manifest, podpisany również przez Polski Czerwony Krzyż. Deklarujemy kontynuowanie i rozszerzanie działań w temacie ubóstwa menstruacyjnego.

Brak dostępu do wiedzy, do środków higienicznych oraz nieżyczliwe stygmatyzujące nastawienie społeczeństwa bezpośrednio wpływają na kobiety i dziewczynki, ale pośrednio przekładają się też na jakość życia mężczyzn i chłopców. Na całym świecie obserwujemy zmiany w dostępie do środków higienicznych oraz wiedzy nt. zdrowia i higieny menstruacyjnej. Uważamy, że nadszedł czas, aby wprowadzić takie zmiany i w Polsce!

Wróć do góry