8 miesięcy od wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie

24 lutego 2022 roku cały świat wstrzymał oddech. Od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie ponad 13 milionów osób musiało opuścić swoje domy, szukając schronienia przed wojną. Wiele rodzin nadal mieszka w rejonach, gdzie toczą się walki. Efektem konfliktu jest ogromne cierpienie tych wszystkich, którzy musieli zostawić swój dorobek życia i rozdzielić się z członkami rodziny.

Tysiące wolontariuszy i pracowników Czerwonego Krzyża wspiera pokrzywdzonych w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, zarówno na terenie samej Ukrainy, ale także państw ościennych: Polski, Słowacji, Rumunii, Węgier, Mołdawii oraz Rosji. W ciągu kilku ostatnich miesięcy łącznie w pomoc zaangażowanych jest ponad 48 Stowarzyszeń Krajowych Czerwonego Krzyża, Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) oraz Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ICRC). W PCK w projekty dedykowane uchodźcom zaangażowanych jest ponad 8 200 osób, w tym 505 osób z Ukrainy.

W ciągu ostatnich miesięcy Polski Czerwony Krzyż udzielił wsparcia ponad 800 000 osób poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Od początku PCK zapewnia pomoc humanitarną w postaci żywności, wody, artykułów higienicznych i innych artykułów pierwszej potrzeby, a także wsparcie medyczne, psychologiczne i finansowe.  W wielu miastach powstały punkty pomocy dla uchodźców, które przypominają sklepy samoobsługowe. Każdy z potrzebujących może tam przyjść i wybrać artykuły, których potrzebuje.

Nie wiemy, jak długo będzie trwał konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jakie nowe potrzeby pojawią się w bliższej lub dalszej przyszłości. Pewne jest to, że ten przeciągający się kryzys, spowoduje skutki odczuwalne przez lata. Sytuacja ta wymaga od organizacji humanitarnych, władz państwowych, a także darczyńców wspierania osób poszkodowanych nie tylko przez dni i miesiące, ale przez kolejne lata.

Polski Czerwony Krzyż będzie kontynuował swoje działania w kolejnych dniach, miesiącach, latach na rzecz, tych którzy ucierpieli w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Dzięki hojności darczyńców oraz pracy setek wolontariuszy  i pracowników, PCK będzie wszędzie tam, gdzie jest potrzebny

DZIĘKUJEMY, ŻE POMAGACIE NAM POMAGAĆ!

#napomocUkrainie

Wróć do góry