9 lipca, 2024

Polski Czerwony Krzyż oraz Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej w piątek (5 lipca br.) podpisały umowę partnerską z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, na realizację projektu pn. „Wspólnie do Niezależności”.

Liderem projektu jest MSWiA, które odpowiada za bieżące koordynowanie i nadzorowanie całej inicjatywy. Partnerami są dwie organizacje pozarządowe, które mają wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu zadań: Polski Czerwony Krzyż i Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Odpowiadają one za identyfikację uczestników projektu i udzielenie im bezpośredniego wsparcia. Projekt został wybrany do dofinansowania przez Komisję Europejską w ramach naboru „Specific Action MS ...
Wróć do góry