18 sierpnia, 2023

Międzynarodowy Czerwony Krzyż świętuje Światowy Dzień Pomocy Humanitarnej w 192 krajach

Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, założony 160 lat temu w Genewie, to najstarszy i najpotężniejszy ruch humanitarny, obecny dziś w 192 krajach. Polski Czerwony Krzyż – istniejący od ponad 100 lat - koncentruje się w tej chwili na pomocy humanitarnej w Ukrainie, Turcji i Syrii, a w ostatnich dniach w Słowenii. Pandemia, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany, pożary, ...
Wróć do góry