16 lipca, 2021

Traktat o zakazie broni jądrowej

Od 1945 roku Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca wzywa do zakazu i likwidacji broni nuklearnej. Bomby zrzucone na Hiroszimę i Nagasaki spowodowały katastrofę humanitarną na ogromną skalę. Siedemdziesiąt lat później jesteśmy świadkami długofalowych skutków broni jądrowej, ponieważ szpitale Japońskiego Czerwonego Krzyża nadal leczą wiele tysięcy ofiar narażonych na promieniowanie. Obecnie, w przypadku użycia broni nuklearnej, również nie bylibyśmy w stanie zapewnić ...
Wróć do góry