Sprawozdania

Polski Czerwony Krzyż corocznie sporządza roczne sprawozdania z działalności stowarzyszenia, które przedstawiane są każdego roku Krajowemu Zjazdowi, najwyższej władzy stowarzyszenia. Przed przyjęciem przez Krajowy Zjazd sprawozdanie finansowe zawsze jest badane przez niezależnego audytora i opiniowane przez Główną Komisję Rewizyjną Polskiego Czerwonego Krzyża. Sprawozdanie za 2005 rok zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie, ponieważ od 1 stycznia 2005 r. Polski Czerwony Krzyż ma status Organizacji Pożytku Publicznego.

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok:

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok:

Sprawozdanie programowo-organizacyjne za 2021 rok:

Sprawozdanie programowo-organizacyjne za 2020 rok:

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok:

Sprawozdanie programowo-organizacyjne za 2019 rok:

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok:

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok:

Sprawozdanie finansowe za 2017 rok:

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok:

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok:

Sprawozdanie finansowe za 2014 rok:

Sprawozdanie finansowe za 2013 rok:

Wróć do góry