Polski Czerwony Krzyż liderem we wszechstronnej pomocy Ukrainie i uchodźcom

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat pomoc od PCK otrzymało – w różnych formach – 1,8 mln Ukraińców. Wartość udzielonej pomocy przekroczyła 304 mln zł.

Polski Czerwony Krzyż ruszył na ratunek Ukrainie od pierwszych godzin konfliktu zbrojnego, który rozpoczął się 24 lutego 2022 roku. Ratownicy Polskiego Czerwonego Krzyża pojawili się ze sprzętem na granicy polsko-ukraińskiej natychmiast, współorganizując na miejscu punkty recepcyjne i medyczne dla uchodźców z Ukrainy. Wolontariusze PCK dystrybuowali wśród potrzebujących przekraczających granicę: żywność, wodę pitną, koce, ciepłą odzież. Pomocy medycznej w tym czasie udzielono ponad 9 000 osobom, głównie kobietom, dzieciom i ludziom starszym.  

W pierwszych dniach konfliktu do Ukrainy ruszyły transporty humanitarne pod znakiem Czerwonego Krzyża. Dotychczas Polski Czerwony Krzyż zrealizował w sumie 965 transportów, dostarczając m.in. produkty spożywcze, higieniczne oraz medyczne, a także najbardziej potrzebne urządzenia, takie jak przemysłowe agregatory prądu (82 agregatory o wartości ponad 5 mln zł), pozwalające działać m.in. szkołom i szpitalom. Pomoc o łącznej masie 5,8 tys. ton trafiła do wielu miejsc w Ukrainie, w tym również do Buczy, miasta będącego symbolem okrucieństwa wobec ludności cywilnej.

Polski Czerwony Krzyż jest wieloletnim przyjacielem i godnym zaufania partnerem Ukraińskiego Czerwonego Krzyża. Od początku pełnoskalowej inwazji, Polska i wolontariusze PCK stali się niezawodnym wsparciem dla Ukraińców. Polska była miejscem pierwszego schronienia dla naszych matek i dzieci. Trzeba podkreślić, że PCK wspiera również ofiary na terenie Ukrainy. Udzielona pomoc jest nieoceniona, miliony Ukraińców poczuły, czym jest życzliwość, troska i człowieczeństwo – mówi Maksym Dotsenko, Dyrektor Generalny Ukraińskiego Czerwonego Krzyża.

Po 24 lutego, 10 milionów Ukraińców musiało opuścić swoje domy, aby szukać bezpiecznego schronienia. Aż 6,3 miliony opuściło Ukrainę i obecnie mieszka w innych częściach Europy i świata –  to 25 proc. całkowitej populacji tego narodu. Ponadto 3,7 mln obywateli zmieniło miejsce pobytu na terenie Ukrainy. Dwa lata konfliktu zbrojnego zdewastowały miejscową infrastrukturę i negatywnie wpłynęły na niemal każdy aspekt życia codziennego. Na miejscu często brakuje wody, żywności i leków. Mieszkańcy Ukrainy znajdują się pod permanentną groźbą bombardowań.

W Polsce przebywa 1 mln uchodźców z Ukrainy (według liczby numerów PESEL). Potrzebujący nieustannie mogą liczyć na wszechstronną pomoc PCK. W pierwszych miesiącach konfliktu była to głównie pomoc materialna, finansowa i żywnościowa. Ukraińcom na terenie Polski przekazano 9,3 tys. ton żywności, odzieży, artykułów higienicznych. Wsparcie finansowe (w postaci voucherów) otrzymało w Polsce prawie 100 tys. ukraińskich rodzin. Obecnie najważniejsza stała się pomoc długofalowa, mającą na celu integrację społeczności ukraińskiej ze społeczeństwem polskim.

Pomagamy mądrze. Prowadzimy nowoczesne Centra Integracji, gdzie odbywają się zajęcia dla dorosłych i dzieci. Uchodźcy z Ukrainy mogą w tych miejscach bezpiecznie spędzać czas, uczęszczać na kursy zawodowe i językowe, zdobywać uprawnienia i podwyższać kwalifikacje. Dla najmłodszych przygotowane są pokoje zabaw, warsztaty i zajęcia. Osoby starsze udzielają się w polsko-ukraińskich klubach seniora. W Centrach istnieje stała możliwość konsultacji prawniczych i psychologicznych – mówi Michał Mikołajczyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

Do końca 2023 roku z kursów oferowanych bezpłatnie przez Polski Czerwony Krzyż skorzystało tysiące ukraińskich uchodźców. Większość znalazła pracę, niektórzy zdobyli uprawnienia do wykonywania takich zawodów, jak opiekun czy rejestrator medyczny. Atutem kursów PCK dla dorosłych jest zapewnienie w czasie ich trwania opieki nad dziećmi. Aktywizacja prowadzona jest w ramach programu Livelihoods Centre, finansowanego przez Hiszpański Czerwony Krzyż. Potrzeby związane z integracją oraz wsparciem zawodowym nadal są bardzo duże.   

Priorytetem Czerwonego Krzyża jest także pomoc psychologiczna: 4/5 obywateli Ukrainy stwierdziło, że oni lub ich najbliżsi, doświadczyli stresujących albo traumatycznych sytuacji w związku z trwającym konfliktem. Dzięki Międzynarodowemu Ruchowi Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, pomoc psychologiczną otrzymało do tej pory 1,2 mln Ukraińców. W Polsce udzielana jest ona stacjonarnie i telefonicznie. Obecnie 99,2 proc. dzwoniących na infolinię psychologiczną PCK to Ukraińcy mieszkający w Polsce. Pracowniczkami infolinii są Ukrainki.  

Jednym z podstawowych zadań Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca są poszukiwania zaginionych i łączenie rodzin. Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań PCK od początku konfliktu w Ukrainie – w ramach programu Restoring Familny Links, RFL – odebrało 8 135 zgłoszeń. Kilkaset spraw jest aktualnie prowadzonych we współpracy ze Stowarzyszeniami Krajowymi oraz centralą w Genewie. Większość poszukiwań objęta jest tajemnicą ze względów bezpieczeństwa. Tylko część z prowadzonych dochodzeń kończy się szczęśliwym odnalezieniem.

Za zasługi w pomocy Ukrainie, Polski Czerwony Krzyż otrzymał w 2023 roku nagrodę International Humanitarian Service Award, przyznawaną w Waszyngtonie przez Amerykański Czerwony Krzyż. W działania na rzecz Ukrainy zaangażowanych jest 58 Stowarzyszeń Krajowych Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Dzięki funduszom oraz bezinteresownej pracy 130 tys. wolontariuszy udało się pomóc 18 milionom Ukraińców. – Nasza polska pomoc dla Ukrainy nie byłaby możliwa bez wsparcia partnerów oraz darczyńców. Dziękujemy!  – mówi Michał Mikołajczyk.

Konflikt zbrojny w Ukrainie pozostaje jednym z największych wyzwań w ponad stuletniej historii Polskiego Czerwonego Krzyża. Ostatnie dwa lata to nieustanny sprawdzian możliwości PCK, związanych z pomocą humanitarną, logistyką, pozyskiwaniem dochodów, dbaniem o prawdziwe informacje w mediach – w dobie dezinformacji. Polski Czerwony Krzyż zaangażował do pomocy Ukrainie sieć 10 000 wolontariuszy w 200 miejscach. Mimo nasilających się zjawisk „zmęczenia współczuciem”, Polski Czerwony Krzyż nie ustaje w wysiłkach na rzecz Ukrainy.

Dobrowolne wpłaty na pomoc Ukrainie można

   lub na konto w Banku Millennium: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060  z dopiskiem „UKRAINA 2024”.

Wróć do góry