#NotAlone. Każdy zasługuje na to, by być bezpiecznym

Ponad 108 milionów osób zmuszonych jest do opuszczenia swoich domów. W drodze do bezpiecznego miejsca migranci mogą skorzystać z Punktów Pomocy Humanitarnej prowadzonych przez Czerwony Krzyż na całym świecie. O sytuacji migrantów Czerwony Krzyż opowiada w nowej kampanii #NotAlone, której celem jest wspieranie potrzebujących osób w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia.

Migranci, uchodźcy, osoby ubiegające się o azyl oraz osoby wewnętrznie przesiedlone stoją przed poważnymi wyzwaniami na całym świecie. Do końca 2022 r. liczba osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu prześladowań, konfliktów, przemocy, łamania praw człowieka lub wydarzeń poważnie zakłócających porządek publiczny wyniosła ponad 108 milionów. Spośród nich 40 procent (43,3 miliona) stanowiły dzieci poniżej 18. roku życia. Skutki zmian klimatycznych, katastrofy i inne przedłużające się kryzysy to tylko niektóre z powodów, dla których ludzie coraz częściej podejmują trudną decyzję o migracji lub ucieczce z domu.

W trakcie swoich podróży migranci i przesiedleńcy doświadczają wielu trudności związanych z dostępem do schronienia, urządzeń sanitarnych, środków higieny, czy opieki medycznej. Co więcej zmagania osób przymusowo wysiedlonych wykraczają poza ich początkowe wysiedlenie, prowadząc do przedłużającej się i niepewnej przyszłości. Zmagają się oni również z rosnącą stygmatyzacją, dyskryminacją i wykluczeniem.

Wielu migrantom udaje się znaleźć nowe miejsce, w którym starają się odbudować swoje życie. Jednak miliony wciąż napotyka wiele niebezpieczeństw podczas swoich podróży do bezpiecznego miejsca. Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) ma humanitarny imperatyw i czuje się odpowiedzialna, aby uczynić podróże migrantów bezpieczniejszymi, zapewniając im dostęp do podstawowych usług. 

Każdy zasługuje na to, aby być bezpiecznym. Żaden człowiek nie jest nielegalny i żaden człowiek nie powinien cierpieć z powodu obrażeń lub złego traktowania podczas poszukiwania bezpiecznego miejsca do życia.

Dlatego, IFRC – globalny lider działań na rzecz migrantów, rozpoczyna kampanię #NotAlone, której celem jest wspieranie potrzebujących, gdziekolwiek się znajdują, niezależnie od ich statusu. W kampanii IFRC pokazuje, jak Czerwony Krzyż na całym świecie wspiera migrantów podczas ich podróży. We współpracy z Krajowymi Stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca prowadzi ponad 600 Punktów Pomocy Humanitarnej na całym świecie, w których migranci, uchodźcy lub wysiedleńcy mają zapewnione bezpieczne miejsce do odpoczynku, ciepłe posiłki, czystą wodę, podstawową opiekę zdrowotną, niezbędną pierwszą pomoc psychologiczną, łączność i inne usługi. Pracownicy i wolontariusze Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca dostarczają również dokładnych oraz wiarygodnych informacji na temat innych dostępnych form wsparcia kierując ich do zaufanych lokalnych partnerów i instytucji. Punkty rozmieszczone są wzdłuż morskich i lądowych szlaków, najczęściej wybieranych przez uchodźców i migrantów. Obecnie takie punkty działają w 155 krajach na świecie. Zazwyczaj są zlokalizowane przy przejściach granicznych, w centrach telefonicznych, dworcach kolejowych, czy lotniskach.

IFRC utworzyła punkt pomocy humanitarnej m.in. na statku Ocean Viking, obsługiwanym przez SOS Mediterranée, aby ratować życie na tej trasie i zapewnić uratowanym ludziom konieczną pomoc i usługi humanitarne. W 2022 r. pracownicy i wolontariusze Czerwonego Krzyża, pracujący na Ocean Viking, zapewnili wsparcie humanitarne ponad 3000 osobom uratowanym w 54 akcjach ratunkowych. Wśród nich było 931 nieletnich oraz 583 dzieci pozostawionych bez opieki dorosłych.

Polski Czerwony Krzyż również prowadzi działania pomocowe na rzecz uchodźców. W 2022 roku, już od pierwszych godzin po wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie, pracownicy i wolontariusze PCK udzielali pomocy humanitarnej w punktach recepcyjnych, które powstały przy granicy z Ukrainą. Ratownicy PCK przez prawie 2 miesiące udzielili pomocy medycznej ponad 8 500 osobom, a kolejnym tysiącom, którzy czekali w kilometrowych kolejkach, aby przekroczyć granicę z Polską, rozdawali żywność, wodę, koce i ciepłą odzież.

Dotychczas z pomocy PCK, oferowanej w różnych formach, skorzystało prawie 1,8 mln uchodźców zza wschodniej granicy. Polski Czerwony Krzyż prowadzi dla nich m.in. Centra Integracji, w których podopieczni korzystają z pomocy psychologa, prawnika, a także doradców zawodowych, dzięki czemu mają szansę na aktywizację zawodową.

Na całym świecie ludzie, którzy migrują lub są wysiedlani ze swoich domów, narażeni są na wiele ryzyk i niebezpieczeństw. Z tego powodu w swojej podróży do nowego domu mogą liczyć na pomoc wolontariuszy i pracowników Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Każdy zasługuje na to, by być bezpiecznym. Migranci nie są sami (#NotAlone).

Wróć do góry