Rekrutacja do Grup Pomocy Humanitarnej

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna rekrutację do Grup Pomocy Humanitarnej PCK (GPH). Celem działania Grup jest ograniczanie i likwidowanie skutków katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych, awarii technicznych, czy wypadków komunikacyjnych.

 

Nasze grupy zajmują się udzielaniem pomocy humanitarnej, m.in.: 

  • tworzą i zaopatrują miejsca tymczasowego schronienia,
  • przekazują wsparcie rzeczowe osobom w kryzysie humanitarnym,
  • zapewniają wsparcie psychospołeczne. 

 

Udział w Grupie to przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy, którą możemy nieść wraz z innymi, oddanymi sprawie ludźmi.

 

Jak wygląda rekrutacja do Grup Pomocy Humanitarnej? 

1️ Wypełnij  formularz

2️ Skontaktujemy się z Tobą i zaprosimy do dalszych etapów rekrutacji.

3️ Przed Tobą 12-miesięczny staż kandydacki, wypełniony szkoleniami i ćwiczeniami, w trakcie którego przygotujemy Ciebie do działań.

 

Rekrutacja rusza 9 października i potrwa do 1 listopada.

 

Wróć do góry