Oficer terenowy Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań

Zakres Obowiązków i Funkcji Oficera Terenowego Restoring Family Links (RFL)

Polski Czerwony Krzyż (PCK)

Nazwa pozycji: Oficer Terenowy RFL – 5 pozycji

Organizacja: Polski Czerwony Krzyż (PCK)

Miejsce zatrudnienia: osoba zatrudniona będzie w Biurze Zarządu Głównego PCK w Warszawie z miejscem wykonywania zadań w podanych miastach wojewódzkich: Kraków, Gdańsk, Lublin, Rzeszów, Warszawa

Oddział: Krajowe Biuro Informacji i Poszukiwań (RFL)

Bezpośredni przełożony: Kierownik Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK (RFL)

Warunki zatrudnienia: umowa o pracę, pełen etat

OPIS POZYCJI:

Polski Czerwony Krzyż poszukuje pięciu oficerów terenowych RFL, pracujących w Krakowie, Gdańsku, Lublinie, Rzeszowie i Warszawie. Działających w ramach priorytetów, celów i strategii wyznaczonych przez PCK, oraz pod nadzorem kierownika Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK (RFL), oficer terenowy RFL będzie wspierał działanie programu RFL na terenie działania Oddziału Okręgowego lub Zarządu Głównego PCK.

Minimalna wymagana wiedza oraz doświadczenie

 • Wykształcenie wyższe lub co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w pacy na rzecz społeczności szczególnie z grupami o narażonymi na wykluczenie
 • Doświadczenie jako wolontariusz (preferowane) lub ogólna wiedza na temat fundamentalnych zasad i struktury Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz Czerwonego Półksiężyca
 • Doświadczenie zarządzaniu i administracji biurem
 • Minimalne doświadczenie w nadzorowaniu i szkoleniu pracowników/wolontariuszy
 • Minimalne doświadczenie w pracy przy katastrofach/operacjach kryzysowych
 • Umiejętność pracy w grupie
 • Odpowiednie umiejętności obsługi komputera
 • Dyspozycyjność w zakresie odbywania podróży służbowych i wizytacji oddziałów PCK, jeśli wymagane
 • Umiejętność komunikacji w językach polskim oraz ukraińskim i/lub rosyjskim
 • Znajomość innych języków obcych będzie dodatkowym atutem (angielski, arabski, pashtu, dari, itp.)

Umiejętności miękkie

 • Dobre zdolności komunikacyjne i umiejętność słuchania (w mowie i piśmie)
 • Zdolności organizacyjne, analityczne oraz umiejętność syntezy
 • Umiejętność pracy indywidualnej, przy jednoczesnym podtrzymywaniu motywacji zespołu
 • Duże poczucie odpowiedzialności oraz przestrzeganie zasad poufności
 • Chęć pracy w organizacji humanitarnej

Główne obowiązki i zadania

Pod nadzorem kierownika działu KBIiP (RFL) Oficer Terenowy RFL zapewnia:

 1. Główne obowiązki

Promocja i szkolenia

 • Przygotowuje oraz prowadzi wizyty RFL w terenie lub bierze odpowiedzialność za dokumentowanie spraw, o ile znajdzie się taka potrzeba
 • Opracowuje i ustanawia ścieżki współpracy dotyczące programu RFL oraz zagadnień Ochrony Dzieci z kluczowymi organizacjami na terenie pracy Oddziału
 • Promuje działania RFL poprzez nawiązywanie kontaktów z kluczowymi organizacjami na terenie pracy Oddziału
 • Rozwija i tworzy system przekazywania spraw pomiędzy organizacjami działającymi na terenie pracy Oddziału Okręgowego
 • Organizuje i koordynuje archiwizację i gromadzenie danych statystycznych RFL

Zarządzanie sprawami

 • Przeprowadza wywiady oraz opracowuje dokumenty do poszukiwań RFL (np. Sprawy Poszukiwawcze, rejestracje Dzieci Rozdzielonych i Bez Opieki, etc.) natychmiastowo przekazuje je do KBIiP (RFL) w Warszawie (Oficer terenowy RFL w Warszawie przekazuje te informacje do Centralnej Agencji Poszukiwawczej).
 • Rejestruje wszystkie indywidualne sprawy RFL (używając systemu referencyjnego), organizując je w bezpieczny i poufny sposób oraz dostarczając w odpowiednim czasie do KBIiP (RFL) w Warszawie.
 • Współpracuje z pracownikami PCK oraz kierownictwem KBIiP (RFL) w Warszawie.
 • Proaktywnie gromadzi istotne informacje związane z problematyką RFL i Ochrony Dzieci (trendy, wzorce i kwestie związane z działalnością RFL) w obszarze odpowiedzialności Oddziału. Bierze udział w analizie tych informacji, dzieląc się nimi z Warszawą
 • Zarządzanie pracą sekretariatu, w tym korespondencją, sprawozdawczością i wypełnianiem dokumentów w ramach działalności RFL (informacje muszą być skrupulatnie rejestrowane z zachowaniem zasad poufności).
 • informacje muszą być skrupulatnie rejestrowane z zachowaniem zasad poufności).

Wsparcie dla wolontariuszy PCK, zaangażowanych w akcje RFL

 • Rekrutowanie i utrzymywanie odpowiedniej grupy wolontariuszy zaangażowanych w pracę KBIiP (RFL)
 • Szkolenie wolontariuszy w celu przeprowadzania działań KBIiP (RFL)

Reprezentacja PCK (zadanie do wykonania w ścisłej koordynacji z pozostałymi członkami zespołu KBIiP (RFL) w Warszawie)

 • Opracowuje i ustanawia ścieżki współpracy dotyczące programu RFL oraz zagadnień Ochrony Dzieci z kluczowymi organizacjami na terenie pracy Oddziału (władze administracyjne, społeczność, organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną, itp.)
 • Przyczynia się do rozwoju i umocnienia sieci kontaktów PCK z podmiotami zajmującymi się Ochroną Dzieci w terenie
 • Pracuje nad rozwojem oraz wzmocnieniem kontaktów PCK i współpracą z KBIiP (RFL) oraz zagadnieniami Ochrony Dzieci w obszarze odpowiedzialności Oddziału
 • Reprezentuje i promuje mandat i misję MKCK podczas działań, w rozmowach z rozmówcami i beneficjentami
 • Promuje działania KBIiP (RFL), w trakcie spotkań z międzynarodowymi i narodowymi organizacjami (np. ONZ, agencje, jednostki międzynarodowe i narodowe) istotnymi dla interesów PCK
 • Uczestniczy w spotkaniach międzyorganizacyjnych, koordynacyjnych oraz z zakresu Ochrony w obszarze odpowiedzialności Oddziału

Inne obowiązki

 • Utrzymuje globalną wizję działań KBIiP (RFL) PCK i tego, jak Oddział wpisuje się w te działania.
 • Utrzymuje płynny i efektywny przepływ informacji ze współpracownikami w Warszawie i w innych Oddziałach.
 • Rozumie trzy elementy składowe Ruchu Czerwonego Krzyża / Czerwonego Półksiężyca.

Wymagania

Doświadczenie

Wymagane

Wskazane

Wyższe wykształcenie lub co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w sprawach społecznych, wraz z pracą z grupami wrażliwymi

X

Doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi, sektorem humanitarnym lub organizacjami społecznymi

X

Generalna wiedza na temat Czerwonego Krzyża oraz doświadczenie w zarządzaniu wolontariatem

X

Dobre zdolności organizacyjne, zarządzanie sprawami, prowadzenie dokładnych rejestrów ze dbałością o szczegóły

X

Udokumentowane doświadczenie korzystania z baz danych i narzędzi do analizy

X (dla stanowiska
w Warszawie)

Doświadczenie w pracy z grupami narażonymi na wykluczenie

X

Umiejętność pracy pod presją i w sytuacjach kryzysowych

X

Wiedza i umiejętności

Wymagane

Wskazane

Umiejętność moderowania i prowadzenia szkoleń

X

Doświadczenie w prowadzeniu prezentacji oraz komunikacji z różnymi grupami rozmówców

X

Zrozumienie obecnych wydarzeń, geografii świata i problemów kulturowych, uwzględniając teraźniejsze i przeszłe konflikty

X

Dobre zdolności komunikacyjne i umiejętność interakcji z różnymi rozmówcami (wewnętrznymi i zewnętrznymi)

X

Umiejętność pracy w zespole

X

Dobra znajomość obsługi komputera– Microsoft, Office, Outlook, Teams, itp.

X

Języki

Wymagane

Wskazane

Biegła znajomość języka Polskiego, Rosyjskiego / Ukraińskiego

X

Biegła znajomość języka Angielskiego

X

Arabski, Dari, Pashtu (mile widziane, ale nie wymagane)

X

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat
 • umowę na czas określony do 31.12.2022 r.
 • pracę w międzynarodowej organizacji o ugruntowanej pozycji w dziedzinie pomocy humanitarnej
 • pracę pełną wyzwań

Kontakt: Prosimy o przesyłanie CV, listu motywacyjnego do dnia 28 sierpnia 2022 roku na e-adres: malgorzata.kruszewska@pck.pl lub pocztą na adres: 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska14. O zakwalifikowaniu aplikacji do procesu rekrutacji decyduje data wpływu. Spotkania z wybranymi kandydatami odbędą się w dniach 1-7 września 2022 roku.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust.1 pkt a RODO.), prowadzonych przez: Polski Czerwony Krzyż ul. Mokotowska 14 , 00-561 Warszawa, na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego oraz przyszłych rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCK

Wpłacam
Wysyłając formularz, akceptuję politykę prywatności