Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK we Wrocławiu

Polski Czerwony Krzyż, największa i najstarsza w Polsce organizacja humanitarna i charytatywna poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko:

Dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK we Wrocławiu

Dyrektor Oddziału Okręgowego kieruje pracami Biura Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK oraz nadzoruje całokształt działań organizacji na terenie działania Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK we Wrocławiu

Nasze oczekiwania :

– ukończone studia wyższe , preferowane kierunki :

zarządzanie , finanse , administracja , nauki społeczne;

– znajomość zagadnień związanych z działalnością Polskiego Czerwonego Krzyża

( pomoc społeczna , profilaktyka zdrowia, edukacja , zarządzanie kryzysowe ,

reagowanie w przypadku klęsk i katastrof ) ;

– co najmniej 3- letnie doświadczenie w zarządzaniu , preferowane doświadczenie zdobyte w sektorze publicznym lub NGO , w tym również pełnienie funkcji

społecznych w Polskim Czerwonym Krzyżu;

– zdolności przywódcze;

– umiejętność zarządzania zespołem;

– wysokie umiejętności komunikacyjne i interpersonalne;

– odporność na stres;

– motywacja do pracy na rzecz potrzebujących Pomocy;

– korzystanie z pełni praw publicznych;

– niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe

– prawo jazdy kat. B;

– umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office , Internet );

– znajomość języka angielskiego.

Zakres głównych obowiązków na stanowisku pracy:

– wykonywanie uchwał organów statutowych PCK

– przygotowywanie sprawozdań , bilansów i preliminarzy budżetowych

– zapewnienie prawidłowej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi oraz

zasobami materiałowymi

– reprezentowanie PCK wobec instytucji oraz organizacji zewnętrznych

– kierowanie pracą biura Dolnośląskiego Oddziału Okręgowego PCK i współpraca z jednostkami

Organizacyjnymi Stowarzyszenia

– wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec podległych pracowników w rozumieniu

przepisów prawa pracy

– pozyskiwanie środków na działalność Organizacji.

Oferujemy:

– ciekawą , pełna wyzwań pracę w dużej Organizacji , będącej częścią międzynarodowej Federacji;

– możliwość rozwoju zawodowego;

– możliwość wpływu na rozwój działań Polskiego Czerwonego Krzyża.

Kontakt:

Prosimy o przesłanie CV , listu motywacyjnego , dokumentów poświadczających wykształcenie

i doświadczenie zawodowe oraz oświadczeń o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych do dnia 24.06.2022 na e-adres: wroclaw@pck.org.pl ( z nazwą stanowiska w tytule maila) lub pocztą na adres:

Dolnośląski Oddział Okręgowy

Polskiego Czerwonego Krzyża

Ul. Bujwida 34

50-345 Wrocław

O zakwalifikowaniu aplikacji do procesu rekrutacji decyduje data wpływu.

W razie pytań dotyczących rekrutacji proszę o kontakt:

Tel. 607 439 690

W aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli : Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Czerwony Krzyż dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego , zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm. ) Przyjmuję do wiadomości , że przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania.

Wesprzyj nas

Wspieraj nasze działa. Możesz nas wspomóc przez PayU.
Kliknij w przycisk poniżej.

Wesprzyj PCK

Wpłacam
Wysyłając formularz, akceptuję politykę prywatności