Strategia

Strategia 2020 stanowi podstawę dla planów strategicznych poszczególnych Stowarzyszeń Krajowych.

Ramy te tworzą dynamiczny proces, który odpowiada na zmieniające się okoliczności. Strategia motywuje naszych członków, wolontariuszy, pracowników i sympatyków do kreatywnego i innowacyjnego zaangażowania w jej praktyczną realizację. Stanowić to będzie ważny wkład w zmiany, jakich pragniemy dokonać.

Co dwa lata na Zgromadzeniu Ogólnym, Międzynarodowa Federacja będzie przedstawiać raport dotyczący postępów implementacji Strategii, w celu monitorowania jej systematycznego wdrażania

Wróć do góry