Rada Pań

Rada Pań przy Polskim Czerwonym Krzyżu jest kontynuatorką przedwojennego Komitetu Pań, który w czasie wojny i okupacji niósł pomoc rannym i potrzebującym.

Działamy od ponad 20 lat organizując pomoc finansową i rzeczową głównie dla dzieci z rodzin wielodzietnych i potrzebujących pomocy.

Spełniamy swoją misję wyrównując szanse edukacyjne i wychowawcze potrzebującym pomocy dzieciom, stwarzając jednocześnie warunki do ich akceptacji przez rówieśników oraz integracji ze społeczeństwem.

Działalność Rady Pań jest bezpośrednio związana z Polskim Czerwonym Krzyżem i jego misją, odpowiada na ogromne potrzeby dzieci ze środowisk dotkniętych ubóstwem.
Z naszej pomocy, głównie zaś z edukacyjnych kolonii w czasie wakacji, skorzystało tysiące dzieci z całej Polski.

Radę Pań tworzy kilkanaście kobiet różnych zawodów, które charytatywnie angażują się w działania dobroczynne zbierając fundusze a także przekazując własne środki finansowe i dary.

Rada Pań przy PCK za swoją działalność została wielokrotnie uhonorowana prestiżowymi nagrodami.
Na szczególną uwagę zasługuje wyróżnienie przyznane przez Europejski Klub Biznesu „za niesienie pomocy i wrażliwość na potrzeby najmłodszych z ubogich rodzin oraz wieloletnią działalność na rzecz poprawy dziecięcego świata”.

Aktywność Rady Pań koncentruje się na pozyskiwaniu środków, przeznaczanych na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży.
Zebrane środki przeznaczane są na:

 

 • Wyjazdy kolonijne w ramach akcji „Dajmy wakacje dzieciom”.
 • Dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich edukację w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 • Paczki świąteczne dla dzieci z ognisk opiekuńczych oraz dzieci w wieku szkolnym z terenów objętych bezrobociem
 • Wyprawki szkolne.
 • Pomoc doraźną dla ofiar klęsk żywiołowych i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
 • Doposażanie lokalnych świetlic środowiskowych w sprzęt AGD oraz materiały edukacyjne.

Pod tym hasłem od lat organizowana jest główna akcja Rady Pań, dzięki której z letniego wypoczynku skorzystało już wiele tysięcy najmłodszych. Są to wyjazdy edukacyjno-wychowawcze dla dzieci, głównie z terenów wiejskich i rodzin wielodzietnych, które bez takiej pomocy nie miałyby żadnej możliwości spędzenia nawet części wakacji poza miejscem zamieszkania. Najczęściej są to pierwsze wyjazdy w życiu dziecka.
Zebrane przez nas na ten cel fundusze, przekazywane są do oddziałów okręgowych PCK, które są bezpośrednimi organizatorami wypoczynku.

 

 

 

Jednym z naszych długoletnich darczyńców są Łazienki Królewskie. Każdego roku w przepięknym, zabytkowym Teatrze Królewskim w Łazienkach odbywa się koncert podsumowujący roczną działalność Rady Pań. Koncert połączony jest z licytacją darów, z której dochód przeznaczony jest głównie na dofinansowanie kolonii w ramach akcji „Dajmy wakacje dzieciom”.

Podczas uroczystości wręczane są podziękowania dla wszystkich Partnerów, Darczyńców i Sponsorów. W koncercie biorą też udział delegacje dzieci z województw, które w danym roku otrzymały dofinansowanie a ponieważ koncert odbywa się przed świętami Bożego Narodzenia, dzieci są obdarowane świątecznymi paczkami.

W części muzycznej koncertu występują znani i cenieni artyści a poczęstunek dla gości przygotowuje Restauracja Belvedere.

Coroczny koncert w Łazienkach Królewskich na stałe wpisał się w kalendarz prestiżowych wydarzeń w stolicy.

Każdy kto zechce wesprzeć działania Rady Pań, może wpłacić dowolną kwotę na konto w Banku Millenium SA nr 42 1160 2202 0000 0001 8758 3110 (z dopiskiem Rada Pań przy PCK).

Rada Pań przy PCK liczy na to, że w rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości uda się pozyskać jeszcze szersze grono firm, instytucji i osób prywatnych o „otwartych sercach”. Dzięki wsparciu darczyńców możliwe będzie sfinansowanie wyjazdów kolonijnych dla jeszcze większej liczby dzieci. W ten sposób Rada Pań wypełni wskazanie wielkiego przyjaciela dzieci, cenionego pedagoga Janusza Korczaka, który powiedział: „Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka.”

   

Działalność charytatywną Rady Pań wspierają: Agata Kornhauser-Duda, małżonka Prezydenta RP, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Sejmu, Senatu, instytucji rządowych i samorządowych, przedsiębiorcy i organizacje biznesowe, ludzie kultury i sportu. Wszyscy, którym nie jest obojętny los i przyszłość dzieci, ludzie otwartych serc.

Od trzech lat akcja „Dajmy wakacje dzieciom” objęta jest Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP pani Agaty Kornhauser-Dudy, która przekazuje, podobnie jak Andrzej Duda, Prezydent RP, cenne upominki na aukcje.

Patronami medialnymi akcji są między innymi Telewizja Polska S.A. i regionalne rozgłośnie Polskiego Radia.

Rada Pań otrzymuje listy z gratulacjami oraz podziękowaniami doceniające działalność charytatywną Rady. Dołączone do listów dary na licytację są dowodem na to, że pomoc dzieciom, troska o ich dzieciństwo i przyszłość jest bardzo ważna dla szerokiego grona osób.

Rada Pań otrzymała pisma od:

 • Marka Kuchcińskiego – Marszałka Sejmu;
 • Mateusza Morawieckiego – byłego Ministra Rozwoju i Finansów, obecnego Premiera RP;
 • Jarosława Gowina – Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • Elżbiety Rafalskiej – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 • Anny Zalewskiej – Minister Edukacji Narodowej;
 • Konstantego Radziwiłła – byłego Ministra Zdrowia.
 • Adama Struzika – Marszałeka Województwa Mazowieckiego.

AKTUALNOŚCI

Z okazji organizowanego przez  Ambasadę Rumunii, Polsko Rumuńską Bilateralną Izbę Handlowo – Przemysłową (PRBCC) oraz Rumuński Instytut Kultury, Women Leadership Forum, wizytę w Polsce złożyli Jej Królewska Wysokość Małgorzata, Strażniczka Korony Rumunii oraz Jego Królewska Mość Radu, książę Rumunii. 

To wyjątkowe wydarzenia zostało objęte honorowym patronatem Jej Królewskiej Wysokości Małgorzaty. Celem konferencji był rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy Polską i Rumunią, ze szczególnym uwzględnieniem roli kobiet w polityce, ekonomii i edukacji. 

W Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie, 2 grudnia 2019 roku Rada Pań przy PCK zorganizowała coroczny koncert charytatywny, podsumowujący akcję „Dajmy wakacje dzieciom”.

Członkinie Rady Pań ogromnie dziękują wszystkim gościom, którzy tego wieczoru zaszczycili tę uroczystość, wszystkim darczyńcom, przedstawicielom instytucji rządowych, samorządowych, biznesowych oraz mediom, za ich liczną i niezawodną obecność, za „otwarte serca” i zaangażowanie na rzecz pomocy potrzebującym dzieciom.

„Jesteśmy ogromnie wdzięczne Dyrektorowi Łazienek Królewskich, za otwarcie tego unikalnego, historycznego miejsca na organizację naszej uroczystości. To był wieczór jak zwykle wyjątkowy, pełen miłych spotkań, niespodzianek i wzruszeń”- mówią członkinie Rady Pań przy PCK.

Uroczystą oprawę gali uświetnił występ wielkiej gwiazdy polskiej piosenki Alicji Majewskiej, której na fortepianie jak zawsze akompaniował kompozytor, pianista, aranżer, dyrygent, twórca wielu przebojów, niezrównany – Włodzimierz Korcz.

„To był dla nas ogromny zaszczyt i przyjemność gościć Gwiazdę największego formatu, której przeboje nie schodzą z list szlagierów a płyty są zawsze gratką dla koneserów. Mamy powód do wielkiej radości i dumy” – podkreślają członkinie Rady.

Cześć oficjalna wieczoru rozpoczęła się od odczytania listu od Pani Agaty Kornhauser-Dudy, żony Prezedenta RP, która już po raz czwarty objęła akcję „Dajmy wakacje dzieciom” swoim patronatem.

Rada Pań przy PCK otrzymała wiele listów gratulacyjnych oraz_dary_na_licytację_między innymi od Wicemarszałka Senatu Stanisława Karczewskiego, Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, posła Janusza Korwin-Mikke a także prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Wyrazem uznania dla wszystkich osób i instytucji wspierajacych działalność Rady Pań przy PCK na rzecz dzieci było wręczenie symbolicznych podziękowań darczyńcom i przedstawicielom mediów. Logotypy wszystkich darczyńców i sponsorów były też prezentowane na scenie i w foyer teatru.

Na koncert przyjechały też dzieci. Delegacja najmłodszych z kilku województw, które skorzystały z wypoczynku dofinansowanego w ramach akcji Rady Pań przy PCK w 2019 roku. Łącznie w 2019 roku na kolonie wyjechało ponad 700 podopiecznych z siedmiu województw. Dzieci, podczas gali, otrzymały paczki ze słodyczami i maskotki.

Aukcja charytatywna, która odbyła się podczas wieczoru, zakończyła się spektakularnym sukcesem. Udało się zlicytować wszystkie przedmioty, przekazane przez darczyńców i członkinie Rady Pań.

Wyśmienity poczęstunek, przygotowany przez restaurację Belvedere, długoletniego partnera wydarzenia, uświetnił wieczór.

„Wierzymy, że zobaczymy się w Łazienkach ponownie. Mamy wielką nadzieję, że w tym roku wyślemy na letni wypoczynek jeszcze większą liczbę najmłodszych” – podsumowała akcję Pani Anna Maria Podniesińska z Rady Pań przy PCK. „Cieszy nas, że w ciągu kilku lat dzięki naszej pomocy, z kolonijnych wyjazdów skorzystało już kilka tysięcy dzieci z różnych regionów naszego kraju. Radość i uśmiech maluchów jest najbardziej cennym i wzruszającym podziękowaniem za naszą działalność”.

Nr konta: Bank Millenium SA w Warszawie, nr 42 1160 2202 0000 0001 8758 3110 (z dopiskiem Rada Pań przy PCK)

Zapraszamy na stronę na Facebooku, www.facebook.com/RadaPanPCK

Ponad siedemset dzieci z sześciu województw: lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego wyjedzie w tym roku na kolonie dofinansowane przez Radę Pań przy PCK w ramach akcji „Dajmy wakacje dzieciom”. W województwie zachodniopomorskim zaś odbędą się warsztaty edukacyjne. Bezpośrednimi organizatorami wyjazdów dla najmłodszych są regionalne oddziały PCK mające wieloletnie doświadczenie w tym zakresie.

Kolonijne wyjazdy dzieci mają nie tylko charakter wypoczynkowy, ale też edukacyjny. W programie kolonii jest wiele zajęć związanych m.in. z udzielaniem pierwszej pomocy, czy też bezpiecznym poruszaniem się po drogach. Przedsięwzięcie ma też wymiar poznawczy, psychologiczny i wychowawczy. Dzięki niemu, wiele dzieci ma szansę po raz pierwszy wyjechać poza miejsce zamieszkania, poznać nowych kolegów, kreatywnie spędzać czas z rówieśnikami, brać udział w zajęciach integracyjnych. Wyjazd na takie kolonie to dla najmłodszych inspiracja do twórczego myślenia, działania i zabawy.  Wiemy, że wracają wypoczęte, zadowolone oraz bardziej otwarte i pewne siebie. 

W 2018 roku dzięki akcji Rady Pań wyjechało na kolonie ponad 500 dzieci z siedmiu województw: łódzkiego (Sulejów), małopolskiego (Mszana Dolna), mazowieckiego (Jantar), podkarpackiego (Iwonicz Zdrój), lubuskiego (Sława), podlaskiego (Kazimierz Dolny). Zachodniopomorski Oddział PCK zorganizował dla swoich podopiecznych cykl zająć profilaktycznych w Szczecinie.

W czasie wieloletniej działalności, Rada Pań wysłała tysiące dzieci na ich  pierwsze w życiu wakacje.

Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest pomoc dzieciom, do wsparcia akcji „Dajmy wakacje dzieciom”.

Nr konta: Bank Millenium SA w Warszawie, nr 42 1160 2202 0000 0001 8758 3110 (z dopiskiem Rada Pań przy PCK)

Zapraszamy na stronę na Facebooku, www.facebook.com/RadaPanPCK 

14 stycznia br., w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach, odbył się coroczny, charytatywny koncert Rady Pań przy PCK, podsumowujący akcję „Dajmy wakacje dzieciom”.

Członkinie Rady Pań ogromnie dziękują wszystkim gościom, przybyłym na tę uroczystość, przedstawicielom instytucji rządowych i samorządowych, mediom, wszystkim darczyńcom, za ich „otwarte serce” i zaangażowanie na rzecz pomocy potrzebującym dzieciom.

„Jesteśmy niezmiernie wdzięczne Dyrektorowi Łazienek Królewskich, za udostępnienie tego unikalnego, historycznego miejsca na organizację naszej uroczystości”- mówią członkinie Rady Pań przy PCK.

Galę uświetnił występ znanego i cenionego artysty Roberta Janowskiego, który wzruszająco zaśpiewał piękne utwory, w tym jeden ze specjalną dedykacją na okoliczność tragicznej śmierci prezydenta Pawła Adamowicza, o której wiadomość dotarła do nas na chwilę przed koncertem.

Wokaliście towarzyszył pięknie grający na fortepianie, niezwykle utalentowany i lubiany Robert Osam- Gyaabin.

Cześć oficjalna wieczoru rozpoczęła się od odczytania listu od Pani Agaty Kornhauser-Dudy, żony Prezedenta RP, która już po raz trzeci objęła akcję „Dajmy wakacje dzieciom” swoim patronatem.

Rada Pań przy PCK otrzymała również listy gratulacyjne oraz_dary_na_licytację_od: Marszałka Sejmu pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Senatu pana Stanisława Karczewskiego, pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pani Elżbiety Rafalskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pana Jarosława Gowina, Marszałka Województwa Mazowieckiego pana Adama Struzika, a także prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego pana Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Wręczenie symbolicznych podziękowań dla wszystkich darczyńców i przedstawicieli mediów, których logotypy były prezentowane na scenie, było wyrazem uznania dla wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w realizację tego przedsiewzięcia.

Na koncert przybyła również delegacja dzieci z kilku województw, które skorzystały z wypoczynku, dofinansowanego w ramach akcji Rady Pań przy PCK. W 2018 roku na kolonie wyjechało ponad 500 podopiecznych z siedmiu województw. Dzieci, podczas gali, otrzymały paczki ze słodyczami i maskotki.

W trakcie wieczoru odbyła się aukcja charytatywna, podczas której udało się zlicytować wszystkie przedmioty, przekazane przez darczyńców i członkinie Rady Pań.

Wieczór uświetnił Wyśmienity poczęstunek, przygotowany przez restaurację Belvedere, długoletniego partnera wydarzenia.

„Liczymy, że zobaczymy się w Łazienkach ponownie po tegorocznych wakacjach i że w tym roku wyślemy na letni wypoczynek jeszcze większą liczbę najmłodszych” – podsumowała akcję pani Anna Maria Podniesińska z Rady Pań przy PCK. „Radość maluchów jest najbardziej wzruszającym podziękowaniem za naszą działalność. Cieszy nas, że w ciągu kilku lat z kolonijnych wyjazdów skorzystało już kilka tysięcy dzieci z różnych regionów naszego kraju”.

Wróć do góry