Baltprep

BALTPREP - gotowość i zdolność do reagowania na katastrofy

Projekt BALTPREP ma na celu poprawę i optymalizację jakości oraz zdolności do współpracy Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża z przedstawicielami obrony cywilnej w kontekście reagowania na katastrofy w regionie krajów nadbałtyckich. W projekt zaangażowani są pracownicy i wolontariusze siedmiu Stowarzyszeń Krajowych Czerwonego Krzyża oraz przedstawiciele Obrony Cywilnej.

Region krajów nadbałtyckich pokrywa znaczny obszar północnej Europy i stanowi blisko 1/5 populacji Unii Europejskiej. Wydarzenia z ostatnich lat wskazują na potrzebę rozwoju w kontekście gotowości na różnego rodzaju wypadki i katastrofy.

Projekt umożliwi wzmocnienie współpracy oraz gotowości reagowania na katastrofy w siedmiu krajach Unii Europejskiej: Finlandii, Danii, Niemiec, Estonii, Łotwy, Litwy i Polski.

Efektem działań objętych projektem będzie zwiększona współpraca i możliwości Stowarzyszeń Krajowych Czerwonego Krzyża w zakresie udzielania wsparcia psychospołecznego (PSS), lepsza kooperacja między przedstawicielami obrony cywilnej a pracownikami humanitarnymi, a także wzmocnienie współpracy międzynarodowej między Krajowymi Stowarzyszeniami Czerwonego Krzyża.

W ciągu dwóch lat trwania projektu Stowarzyszenia Czerwonego Krzyża poznają wzajemne zasoby
i plany związane z reagowaniem na katastrofy, przeszkolą wolontariuszy i pracowników z zakresu wsparcia psychospołecznego oraz udzielania pomocy humanitarnej oraz stworzą wspólny plan reagowania na nagłe wydarzenia w regionie.

Wypracowane plany współpracy i reagowania na katastrofy zostaną przetestowane w ćwiczeniu symulacyjnym, które pozwoli na rozpoznanie jego mocnych i słabych stron, a także obszarów do dalszego rozwoju.

 

Projekt finansowany jest w 75% ze środków Unii Europejskiej.

Wróć do góry