9 października, 2022

Rekrutacja do Grup Pomocy Humanitarnej

Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna rekrutację do Grup Pomocy Humanitarnej PCK (GPH). Celem działania Grup jest ograniczanie i likwidowanie skutków katastrof naturalnych, klęsk żywiołowych, awarii technicznych, czy wypadków komunikacyjnych. Nasze grupy zajmują się udzielaniem pomocy humanitarnej, m.in.: tworzą i zaopatrują miejsca tymczasowego schronienia,przekazują wsparcie rzeczowe osobom w kryzysie humanitarnym,zapewniają wsparcie psychospołeczne. Udział w Grupie to przede wszystkim ...
Wróć do góry